BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K61 ĐỢT 1 CHUYÊN NGÀNH CẦU VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM

Đánh giá

Ngày hôm nay 28 tháng 1 năm 20121 đã diễn ra lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp K61 đợt 1 chuyên ngành Cầu và công trình ngầm. Tổng số 59 sinh viên đã bảo vệ thành công ở 04 hội đồng.

Xin chúc mừng các tân kỹ sư.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ: