Triển khai lấy ý kiến phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp đợt tháng 07/2020 về chất lượng đào tạo

Đánh giá

Thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2019-2020, Nhà trường triển khai khảo sát phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp đợt tháng 07 năm 2020 về chương trình đào tạo, nội dung chi tiết như sau:

img020