Sinh Hoạt Lớp Kỹ Sư Cầu Đường Tài Năng (CDC) số 03

Đánh giá

Sáng thứ 7 ngày 12 tháng 12 năm 2020 đã diễn ra buổi sinh hoạt lớp Kỹ sư Cầu đường tài năng (CDC) số 03. Trong buổi sinh hoạt này, ThS. Nguyễn Hùng Sơn – cán bộ bộ môn Cầu và Công trình ngầm đã giới thiệu và phân tích cho các sinh viên về các thí nghiệm trong công tác kiểm định công trình cầu. Sau buổi học các sinh viên chú ý nộp bài thu hoạch về văn phòng Khoa trước thứ 3 ngày 15 tháng 12 năm 2020.

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt: