Thông báo gia hạn đăng ký cấp chứng chỉ Quốc phòng An ninh

Đánh giá

Khoa Cầu đường thông báo đến sinh viên về việc gia hạn đăng ký cấp chứng chỉ Quốc phòng An ninh đợt 3 năm học 2021 – 2022.

Thời gian thực hiện: Từ 22/2/2022 đến hết Thứ 6 ngày 25/2/2022.

Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký qua trang web: http://dkcc.nuce.edu.vn/

Đối tượng: Tất cả sinh viên đã đủ điều kiện cấp chứng chỉ Quốc phòng An ninh theo qui định nhà trường.

Lệ phí: 25.000 đ/1 sinh viên. Sinh viên nộp tiền thông qua tài khoản thu học phí liên kết ngân hàng Agribank

Chi tiết sinh viên xem theo thông báo của nhà trường: https://daotao.nuce.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=4767

Điều kiện cấp chứng chỉ Quốc phòng An ninh xem tại đây: https://daotao.nuce.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=4537

Lưu ý: Một trong những điều kiện sinh viên được đưa vào danh sách xét công nhận tốt nghiệp từ tháng 3/2022 trở về sau này bắt buộc phải có chứng chỉ Quốc phòng An ninh bên cạnh các điều kiện về chương trình học, ngoại ngữ và chương trình Giáo dục thể chất.

Danh sách những sinh viên đã đủ điều kiện cấp chứng chỉ Quốc phòng An ninh khoa Cầu Đường đợt 3 năm 2022: https://app.box.com/s/5eculj40bohxicn3gxbe72q5xllviu7c

Những sinh viên xét thấy đã đủ điều kiện không có tên trong danh sách trên chủ động đăng ký theo thông báo của nhà trường để được duyệt cấp. Sinh viên trong danh sách trên lưu ý về thời hạn đăng ký và hoàn thành lệ phí theo yêu cầu nhà trường.

Đề nghị các sinh viên lưu ý thực hiện.