Danh sách duyệt giao Đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm học 2021 – 2022

Đánh giá

Khoa Cầu đường thông báo danh sách sinh viên được duyệt giao Đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm học 2021 – 2022.

Điều kiện:

  • Sinh viên đã tích lũy đủ số học phần theo qui định. Riêng học phần các môn Thực hành, thực tập do tình hình dịch Covid19 kéo dài nên được phép chờ điểm. Tại thời điểm xét công nhận tốt nghiệp sinh viên không đáp ứng được kết quả hoàn thành của môn học trên sẽ bị loại khỏi danh sách.
  • Sinh viên đã tích lũy được điều kiện ngoại ngữ theo Thông báo số 693/TB-ĐHXD ngày 31 tháng 5 năm 2019: https://daotao.nuce.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=4174
  • Danh sách sinh viên xem tại đây: https://app.box.com/s/6hrn56afv6y1mqg6p55v7yjlgc0a2yyx
  • Sinh viên có trách nhiệm theo dõi trang bộ môn chuyên môn để nhận đề tài theo đúng kế hoạch.
  • Bổ sung tiêu chí xét giao đồ án tốt nghiệp có điều kiện: 
  •   Sinh viên K59 còn nợ môn nhưng đã đăng ký được hết các học phần.
  •   Sinh viên đã học và thi Học kì 1 NH 2021/2022 nhưng giáo viên chưa nộp điểm.

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP:

Chuyên ngành Đường ô tô – đường đô thị: duong