Kết quả đăng ký Thực tập công nhân – K62

Đánh giá

Khoa Cầu Đường thông báo kết quả đăng ký Thực tập công nhân – K62 học kì 2 năm học 2019 – 2020.

Đề nghị sinh viên theo dõi lịch thực tập trên bản tin của bộ môn chuyên trách.

Kết quả đăng ký ngành Thực tập công nhân tính đến ngày 04/6/2020 :

TT f_masv f_manh Ho ten f_tenlop Nganh Ghi chú
1 120061 62CD5 Nguyen Hong Khai 61CD4 Đường ô tô – Đường đô thị Khoa xep
2 93661 62CD6 Do Huy Hoang 61CD6 Đường ô tô – Đường đô thị Khoa xep
3 9562 62CD1 Tran Viet Anh 62CD1 Đường ô tô – Đường đô thị Khoa xep
4 1502062 62CD1 Tran Vu Nam Anh 62CD1 Đường ô tô – Đường đô thị Khoa xep
5 11162 62CD1 Nguyen Hoc anh 62CD1 Đường ô tô – Đường đô thị Khoa xep
6 15562 62CD1 Duong Thanh Binh 62CD1 Cầu – công trình ngầm Khoa xep
7 18262 62CD1 Phan Minh Chau 62CD1 Cầu – công trình ngầm Khoa xep
8 21062 62CD1 Doan Van Chinh 62CD1 Đường ô tô – Đường đô thị Khoa xep
9 1504862 62CD6 Truong Sy Cuong 62CD1 Cầu – công trình ngầm Khoa xep
10 42262 62CD1 Hoang Quang Dai 62CD1 Cầu – công trình ngầm Khoa xep
11 1509462 62CD1 Ngo Ngoc Diep 62CD1 Cầu – công trình ngầm Khoa xep
12 55962 62CD1 Nguyen Trong Duc 62CD1 Cầu – công trình ngầm Khoa xep
13 57962 62CD1 Trinh Van Duc 62CD1 Đường ô tô – Đường đô thị Khoa xep
14 58462 62CD1 Vu Tuan Duc 62CD1 Cầu – công trình ngầm Khoa xep
15 1506162 62CD3 Nguyen Manh Dung 62CD1 Cầu – công trình ngầm
16 35162 62CD1 Chu Tuan Duong 62CD1 Đường ô tô – Đường đô thị
17 79362 62CD1 Tran Trung Hieu 62CD1 Đường ô tô – Đường đô thị
18 86762 62CD1 Nguyen Minh Hoang 62CD1 Cầu – công trình ngầm
19 102962 62CD1 Tran Quang Huy 62CD1 Đường ô tô – Đường đô thị
20 105062 62CD1 Tran Van Kha 62CD1 Đường ô tô – Đường đô thị Khoa xep
21 111662 62CD1 Phan Huy Kiem 62CD1 Đường ô tô – Đường đô thị
22 112362 62CD1 Do Viet Kien 62CD1 Cầu – công trình ngầm
23 116162 62CD1 Le Xuan Lam 62CD1 Cầu – công trình ngầm
24 116962 62CD1 Nguyen Ngoc Lam 62CD1 Đường ô tô – Đường đô thị
25 144362 62CD1 Nguyen Duc Nam 62CD1 Đường ô tô – Đường đô thị
26 154562 62CD1 Le Duy Ninh 62CD1 Cầu – công trình ngầm
27 156762 62CD1 Tran Van Pho 62CD1 Cầu – công trình ngầm
28 156962 62CD1 Dau Duc Phong 62CD1 Đường ô tô – Đường đô thị
29 157262 62CD1 Hoang Van Phong 62CD1 Cầu – công trình ngầm
30 161762 62CD1 Tran Trong Phuc 62CD1 Cầu – công trình ngầm
31 161862 62CD1 Tran Xuan Phuc 62CD1 Cầu – công trình ngầm
32 163462 62CD1 Le Van Phuong 62CD1 Cầu – công trình ngầm
33 1534262 62CD1 Tran Minh Son 62CD1 Đường ô tô – Đường đô thị
34 1701362 62CD1 Bui Tien Thanh 62CD1 Cầu – công trình ngầm
35 192462 62CD1 Nguyen Van Them 62CD1 Đường ô tô – Đường đô thị
36 202162 62CD1 Nguyen Van Tien 62CD1 Cầu – công trình ngầm
37 213362 62CD1 Pham Thanh Trung 62CD1 Đường ô tô – Đường đô thị Khoa xep
38 221162 62CD1 Do Manh Tuan 62CD1 Đường ô tô – Đường đô thị
39 225462 62CD1 Ha Thanh Tung 62CD1 Đường ô tô – Đường đô thị
40 239262 62CD1 Nguyen Van Vuong 62CD1 Đường ô tô – Đường đô thị
41 239962 62CD1 Nguyen Van Yen 62CD1 Cầu – công trình ngầm
42 6362 62CD2 Nguyen Tuan Anh 62CD2 Cầu – công trình ngầm
43 5000462 62CD2 Nang Bonndol 62CD2 Đường ô tô – Đường đô thị
44 24262 62CD2 Phung Manh Cong 62CD2 Đường ô tô – Đường đô thị
45 42062 62CD2 Bui Van Dai 62CD2 Cầu – công trình ngầm
46 28362 62CD2 Than Van Dan 62CD2 Đường ô tô – Đường đô thị
47 1700862 62CD2 Bui Thanh Dat 62CD2 Đường ô tô – Đường đô thị
48 47062 62CD2 Nguyen Tran Ba Dat 62CD2 Đường ô tô – Đường đô thị
49 47562 62CD2 Nguyen Viet Dat 62CD2 Cầu – công trình ngầm
50 53562 62CD2 Ha Van Duc 62CD2 Đường ô tô – Đường đô thị
51 33562 62CD2 Pham Anh Dung 62CD2 Cầu – công trình ngầm
52 37662 62CD2 Tran Nhat Duong 62CD2 Đường ô tô – Đường đô thị
53 41962 62CD2 Pham The Duyet 62CD2 Cầu – công trình ngầm
54 64862 62CD2 Ho Ngoc Hai 62CD2 Đường ô tô – Đường đô thị Khoa xep
55 79762 62CD2 Vu Minh Hieu 62CD2 Đường ô tô – Đường đô thị
56 1513962 62CD2 Bui Duc Hoang 62CD2 Cầu – công trình ngầm
57 110462 62CD2 Vu Dinh Khiem 62CD2 Đường ô tô – Đường đô thị
58 110762 62CD2 Truong Van Khoang 62CD2 Cầu – công trình ngầm
59 5001062 62CD2 Oan Lina 62CD2 Đường ô tô – Đường đô thị
60 121762 62CD2 Nguyen Huu Linh 62CD2 Cầu – công trình ngầm
61 123262 62CD2 Nham Quang Linh 62CD2 Đường ô tô – Đường đô thị
62 140962 62CD2 To Cong Minh 62CD2 Cầu – công trình ngầm
63 150962 62CD2 Pham Minh Ngoc 62CD2 Đường ô tô – Đường đô thị
64 158562 62CD2 Pham Van Phong 62CD2 Đường ô tô – Đường đô thị
65 167262 62CD2 Vo Duc Quan 62CD2 Cầu – công trình ngầm
66 5000862 62CD2 Pheng Sinet 62CD2 Đường ô tô – Đường đô thị
67 5000562 62CD2 Suon Socheat 62CD2 Cầu – công trình ngầm
68 5000762 62CD2 Thin Sokkean 62CD2 Cầu – công trình ngầm
69 1701162 62CD2 Hoang Duc Tai 62CD2 Đường ô tô – Đường đô thị
70 195562 62CD2 Luong Huu Tho 62CD2 Cầu – công trình ngầm
71 196462 62CD2 Dinh Trung Thong 62CD2 Cầu – công trình ngầm
72 198762 62CD2 Le Van Thuong 62CD2 Cầu – công trình ngầm
73 203462 62CD2 Nguyen Viet Tiep 62CD2 Đường ô tô – Đường đô thị
74 206162 62CD2 Pham Duc Toan 62CD2 Cầu – công trình ngầm
75 1541962 62CD2 Tran Ba Tu 62CD2 Cầu – công trình ngầm
76 220762 62CD2 Dang Van Tuan 62CD2 Cầu – công trình ngầm
77 1542162 62CD2 Nguyen Anh Tuan 62CD2 Cầu – công trình ngầm
78 231162 62CD2 Truong Van Tuyen 62CD2 Đường ô tô – Đường đô thị Khoa xep
79 1543762 62CD2 Vu Hong Tuyen 62CD2 Cầu – công trình ngầm
80 5000662 62CD2 Kim Virakbotra 62CD2 Cầu – công trình ngầm
81 5000962 62CD2 Chim Vuthy 62CD2 Cầu – công trình ngầm
82 1062 62CD3 Thieu Van An 62CD3 Cầu – công trình ngầm
83 3262 62CD3 Le Linh Anh 62CD3 Cầu – công trình ngầm
84 9862 62CD3 Truong Duc Anh 62CD3 Cầu – công trình ngầm
85 1503262 62CD3 Hoang Thanh Binh 62CD3 Đường ô tô – Đường đô thị
86 17562 62CD3 Nguyen Duc Canh 62CD3 Cầu – công trình ngầm
87 17862 62CD3 Pham Dinh Canh 62CD3 Đường ô tô – Đường đô thị Khoa xep
88 19562 62CD3 Nguyen Chien 62CD3 Cầu – công trình ngầm
89 21162 62CD3 Hoang Cong Chinh 62CD3 Đường ô tô – Đường đô thị
90 24662 62CD3 Le Van Cuong 62CD3 Đường ô tô – Đường đô thị Khoa xep
91 43362 62CD3 Vo Van Dan 62CD3 Cầu – công trình ngầm
92 44462 62CD3 Dao Xuan Dat 62CD3 Cầu – công trình ngầm
93 47162 62CD3 Nguyen Trinh Dat 62CD3 Cầu – công trình ngầm
94 31862 62CD3 Le Ngoc Dung 62CD3 Cầu – công trình ngầm
95 35362 62CD2 Dang Thai Duong 62CD3 Cầu – công trình ngầm
96 35262 62CD3 Cu Thai Duong 62CD3 Cầu – công trình ngầm
97 1507662 62CD3 Tran Khanh Duong 62CD3 Cầu – công trình ngầm
98 38362 62CD3 Bui Khanh Duy 62CD3 Cầu – công trình ngầm
99 1511262 62CD3 Tran Ngoc Ha 62CD3 Đường ô tô – Đường đô thị
100 74862 62CD3 Le Ngoc Hieu 62CD3 Cầu – công trình ngầm
101 1512862 62CD3 Nguyen Ngoc Hieu 62CD3 Cầu – công trình ngầm
102 80362 62CD3 Le Ngoc Hieu 62CD3 Cầu – công trình ngầm
103 84262 62CD3 Dang Viet Hoang 62CD3 Cầu – công trình ngầm
104 88862 62CD3 Tran Duc Hoang 62CD3 Cầu – công trình ngầm
105 101762 62CD3 Nguyen The Huy 62CD3 Đường ô tô – Đường đô thị
106 114462 62CD3 Tran Trung Kien 62CD3 Cầu – công trình ngầm
107 117562 62CD3 Pham Viet Lam 62CD3 Đường ô tô – Đường đô thị
108 126162 62CD3 Do Van Loi 62CD3 Đường ô tô – Đường đô thị
109 1524662 62CD3 Tran Dang Long 62CD3 Cầu – công trình ngầm
110 137062 62CD3 Tu Duc Manh 62CD3 Đường ô tô – Đường đô thị
111 152662 62CD3 Le Trong Nhan 62CD3 Cầu – công trình ngầm
112 155262 62CD3 Tran Quang Ninh 62CD3 Cầu – công trình ngầm
113 163162 62CD3 Doan Minh Phuong 62CD3 Đường ô tô – Đường đô thị
114 165762 62CD3 Lam Hong Quan 62CD3 Cầu – công trình ngầm
115 166462 62CD3 Nguyen Anh Quan 62CD3 Cầu – công trình ngầm
116 167162 62CD3 Tran Anh Quan 62CD3 Cầu – công trình ngầm
117 174662 62CD3 Nguyen Hong Son 62CD3 Cầu – công trình ngầm
118 178562 62CD3 Nguyen Van Tai 62CD3 Đường ô tô – Đường đô thị
119 188262 62CD3 Le Tien Thanh 62CD3 Đường ô tô – Đường đô thị Khoa xep
120 215262 62CD3 Nguyen Van Truong 62CD3 Đường ô tô – Đường đô thị
121 215962 62CD3 Vu Loc Truong 62CD3 Cầu – công trình ngầm
122 216562 62CD3 Bui Quang Tu 62CD3 Cầu – công trình ngầm
123 216962 62CD3 Ho Anh Tu 62CD3 Cầu – công trình ngầm
124 1541862 62CD3 Pham Xuan Tu 62CD3 Đường ô tô – Đường đô thị Khoa xep
125 225062 62CD3 Bui Thanh Tung 62CD3 Đường ô tô – Đường đô thị
126 225662 62CD3 Hoang Ba Tung 62CD3 Cầu – công trình ngầm
127 962 62CD4 Pham Van An 62CD4 Đường ô tô – Đường đô thị
128 3962 62CD4 Luong Tuan Anh 62CD4 Đường ô tô – Đường đô thị
129 1701662 62CD4 Hoang Thuy Bach 62CD4 Đường ô tô – Đường đô thị Khoa xep
130 20562 62CD4 Le Ba Chieu 62CD4 Đường ô tô – Đường đô thị
131 27362 62CD4 Pham Phu Cuong 62CD4 Đường ô tô – Đường đô thị
132 28062 62CD4 Vu Quoc Cuong 62CD4 Đường ô tô – Đường đô thị
133 42462 62CD4 Le Van Dai 62CD4 Đường ô tô – Đường đô thị Khoa xep
134 51862 62CD4 Ta Quang Dong 62CD4 Đường ô tô – Đường đô thị
135 52162 62CD4 Pham Van Dong 62CD4 Đường ô tô – Đường đô thị
136 29962 62CD4 Nguyen Duc Du 62CD4 Đường ô tô – Đường đô thị
137 30362 62CD4 Vo Doan Duan 62CD4 Đường ô tô – Đường đô thị
138 57362 62CD4 Phung Minh Duc 62CD4 Cầu – công trình ngầm
139 39062 62CD4 Le Thanh Duy 62CD4 Cầu – công trình ngầm
140 64562 62CD4 Doan Van Hai 62CD4 Cầu – công trình ngầm
141 78862 62CD4 Phan Trung Hieu 62CD4 Đường ô tô – Đường đô thị
142 94962 62CD4 Ho Tuan Hung 62CD4 Đường ô tô – Đường đô thị
143 92062 62CD4 Doan Viet Hung 62CD4 Đường ô tô – Đường đô thị
144 94062 62CD4 Tong Tran Hung 62CD4 Đường ô tô – Đường đô thị
145 1518962 62CD4 Dao Nguyen Duc Khanh 62CD4 Đường ô tô – Đường đô thị
146 129662 62CD4 Pham Van Long 62CD4 Đường ô tô – Đường đô thị
147 142862 62CD4 Ho Nam 62CD4 Cầu – công trình ngầm
148 147362 62CD4 Vu Hoang Nam 62CD4 Đường ô tô – Đường đô thị
149 149262 62CD4 Pham Van Nghia 62CD4 Đường ô tô – Đường đô thị
150 152762 62CD4 Le Long Nhat 62CD4 Đường ô tô – Đường đô thị
151 162762 62CD4 Duong Hoang Phuong 62CD4 Đường ô tô – Đường đô thị
152 165462 62CD4 Doan Minh Quan 62CD4 Đường ô tô – Đường đô thị
153 172562 62CD4 Tran Van Sang 62CD4 Đường ô tô – Đường đô thị
154 173962 62CD4 Luong Minh Son 62CD4 Đường ô tô – Đường đô thị
155 184062 62CD4 Nguyen Huu Thang 62CD4 Đường ô tô – Đường đô thị
156 185462 62CD4 To Quang Thang 62CD4 Cầu – công trình ngầm
157 190662 62CD4 Nghiem Huy Thao 62CD4 Đường ô tô – Đường đô thị
158 192862 62CD4 Nguyen Duc Thi 62CD4 Đường ô tô – Đường đô thị
159 1538762 62CD4 Cao Hong Tien 62CD4 Cầu – công trình ngầm
160 201562 62CD4 Ngo Xuan Tien 62CD4 Cầu – công trình ngầm
161 201162 62CD6 Hoang Minh Tien 62CD4 Đường ô tô – Đường đô thị
162 218962 62CD4 Tran Van Tu 62CD4 Cầu – công trình ngầm
163 225562 62CD4 Han Thanh Tung 62CD4 Đường ô tô – Đường đô thị
164 230262 62CD4 Vu Ngoc Tuong 62CD4 Đường ô tô – Đường đô thị
165 21662 62CD5 Phan Quang Chinh 62CD5 Cầu – công trình ngầm
166 22562 62CD5 Vu Hong Chuong 62CD5 Đường ô tô – Đường đô thị
167 25062 62CD5 Dang Quoc Cuong 62CD5 Cầu – công trình ngầm
168 26262 62CD5 Nguyen Huu Cuong 62CD5 Đường ô tô – Đường đô thị
169 46162 62CD5 Nguyen Thanh Dat 62CD5 Cầu – công trình ngầm
170 29262 62CD5 Vu Quang Dieu 62CD5 Đường ô tô – Đường đô thị
171 54162 62CD5 Le Anh Duc 62CD5 Cầu – công trình ngầm
172 31162 62CD5 Hoang Anh Dung 62CD5 Đường ô tô – Đường đô thị
173 67762 62CD5 Le Van Han 62CD5 Đường ô tô – Đường đô thị
174 70262 62CD5 Pham Lam Hau 62CD5 Cầu – công trình ngầm
175 73462 62CD5 Pham Van Hiep 62CD5 Đường ô tô – Đường đô thị
176 87162 62CD5 Nguyen Tien Hoang 62CD5 Đường ô tô – Đường đô thị
177 94862 62CD5 Do Van Hung 62CD5 Cầu – công trình ngầm
178 1515662 62CD5 Dang Viet Hung 62CD5 Đường ô tô – Đường đô thị
179 93762 62CD5 Nguyen Xuan Hung 62CD5 Đường ô tô – Đường đô thị
180 101462 62CD5 Nguyen Quang Huy 62CD5 Đường ô tô – Đường đô thị
181 1700962 62CD5 Ma Dinh Khue 62CD5 Cầu – công trình ngầm
182 1522662 62CD5 Le Huy Linh 62CD5 Cầu – công trình ngầm
183 121462 62CD5 Nguyen Duc Linh 62CD5 Cầu – công trình ngầm
184 130362 62CD5 Tran Viet Long 62CD5 Cầu – công trình ngầm
185 131362 62CD5 Dau Vu Luat 62CD5 Cầu – công trình ngầm
186 1525762 62CD1 Pham Tien Manh 62CD5 Cầu – công trình ngầm
187 136662 62CD5 Pham Van Manh 62CD5 Cầu – công trình ngầm
188 137462 62CD5 Nguyen Duc Mao 62CD5 Cầu – công trình ngầm
189 142762 62CD5 Dinh Van Nam 62CD5 Đường ô tô – Đường đô thị
190 146662 62CD5 Tran Hai Nam 62CD5 Cầu – công trình ngầm
191 147062 62CD5 Tran Van Nam 62CD5 Đường ô tô – Đường đô thị
192 148062 62CD5 Nguyen Duy Ngan 62CD5 Đường ô tô – Đường đô thị
193 148662 62CD5 Do Xuan Nghia 62CD5 Cầu – công trình ngầm
194 150862 62CD5 Nguyen Van Ngoc 62CD5 Đường ô tô – Đường đô thị
195 159962 62CD5 Nguyen Viet Phu 62CD5 Cầu – công trình ngầm
196 162262 62CD5 Nguyen Duc Phuoc 62CD5 Đường ô tô – Đường đô thị
197 1531862 62CD5 Do Thanh Quang 62CD5 Cầu – công trình ngầm
198 1532962 62CD5 Nguyen Trung Quyet 62CD5 Đường ô tô – Đường đô thị
199 172062 62CD5 Nguyen Van Quynh 62CD5 Đường ô tô – Đường đô thị
200 186862 62CD5 Tran Duy Thanh 62CD5 Cầu – công trình ngầm
201 188962 62CD5 Nguyen Trung Thanh 62CD5 Đường ô tô – Đường đô thị
202 198162 62CD5 Tran Doan Thuc 62CD5 Cầu – công trình ngầm
203 206462 62CD5 Trieu Minh Toan 62CD5 Đường ô tô – Đường đô thị
204 219062 62CD5 Trinh Phuong Tu 62CD5 Cầu – công trình ngầm
205 220862 62CD5 Dao Anh Tuan 62CD5 Đường ô tô – Đường đô thị
206 227562 62CD3 Nguyen Thanh Tung 62CD5 Cầu – công trình ngầm
207 229262 62CD5 Tran Van Tung 62CD5 Cầu – công trình ngầm
208 662 62CD6 Nguyen Ha An 62CD6 Cầu – công trình ngầm
209 8662 62CD1 Tran Duc Anh 62CD6 Cầu – công trình ngầm
210 12262 62CD1 Dao Xuan Bach 62CD6 Cầu – công trình ngầm
211 43662 62CD1 Le Duy Hai Dang 62CD6 Đường ô tô – Đường đô thị
212 38462 62CD1 Bui Ngoc Duy 62CD6 Đường ô tô – Đường đô thị
213 66662 62CD6 Nguyen Trong Hai 62CD6 Cầu – công trình ngầm
214 71862 62CD6 Nguyen The Hien 62CD6 Đường ô tô – Đường đô thị
215 78462 62CD6 Pham Minh Hieu 62CD6 Cầu – công trình ngầm
216 78762 62CD6 Pham Van Hieu 62CD6 Cầu – công trình ngầm
217 85462 62CD1 Le Van Hoang 62CD6 Đường ô tô – Đường đô thị
218 86162 62CD6 Nguyen Duc Hoang 62CD6 Cầu – công trình ngầm
219 88462 62CD6 Phung Anh Hoang 62CD6 Đường ô tô – Đường đô thị Khoa xep
220 95762 62CD1 Luong Thanh Hung 62CD6 Cầu – công trình ngầm
221 97362 62CD6 Phan Trong Hung 62CD6 Cầu – công trình ngầm
222 1517862 62CD6 Nguyen Quang Huy 62CD6 Cầu – công trình ngầm
223 104862 62CD6 Phan Duc Ke 62CD6 Cầu – công trình ngầm
224 115962 62CD6 Hoang Quoc Lam 62CD6 Cầu – công trình ngầm
225 116662 62CD6 Nguyen Hai Lam 62CD6 Đường ô tô – Đường đô thị
226 1521162 62CD6 Nguyen Tung Lam 62CD6 Đường ô tô – Đường đô thị
227 117962 62CD6 Nguyen Viet Lam 62CD6 Đường ô tô – Đường đô thị Khoa xep
228 126562 62CD6 Tran Quoc Loi 62CD6 Cầu – công trình ngầm
229 132162 62CD6 Phan Vinh Luc 62CD6 Cầu – công trình ngầm
230 140362 62CD6 Pham Hoang Minh 62CD6 Cầu – công trình ngầm
231 152362 62CD1 Hoang Nguyen Thanh Nguyen 62CD6 Cầu – công trình ngầm
232 158262 62CD6 Nguyen Viet Phong 62CD6 Đường ô tô – Đường đô thị Khoa xep
233 162662 62CD1 Bui Gia Phuong 62CD6 Cầu – công trình ngầm
234 167662 62CD6 Dang Minh Quang 62CD6 Đường ô tô – Đường đô thị
235 171762 62CD1 Nguyen Bac Quynh 62CD6 Cầu – công trình ngầm
236 174362 62CD6 Nguyen Dang Son 62CD6 Đường ô tô – Đường đô thị
237 181762 62CD1 Pham Van Thai 62CD6 Đường ô tô – Đường đô thị
238 182362 62CD6 Luu Han Thang 62CD6 Cầu – công trình ngầm
239 1535762 62CD1 Nguyen Viet Thang 62CD6 Đường ô tô – Đường đô thị
240 1536762 62CD4 Pham Cong Thanh 62CD6 Đường ô tô – Đường đô thị
241 198862 62CD6 Nguyen Ngoc Thuong 62CD6 Đường ô tô – Đường đô thị
242 201062 62CD6 Do Van Tien 62CD6 Đường ô tô – Đường đô thị
243 211862 62CD6 Le Dinh Trung 62CD6 Cầu – công trình ngầm
244 1701562 62CD6 Nguyen Anh Tuan 62CD6 Cầu – công trình ngầm
245 224862 62CD6 Vu Dinh Tuan 62CD6 Đường ô tô – Đường đô thị
246 226762 62CD6 Mai The Tung 62CD6 Cầu – công trình ngầm
247 229162 62CD6 Tran Van Tung 62CD6 Đường ô tô – Đường đô thị
248 234162 62CD6 Nguyen Cong Viet 62CD6 Đường ô tô – Đường đô thị
249 1545162 62CD6 Tran Van Vinh 62CD6 Cầu – công trình ngầm
250 239162 62CD6 Mai Minh Vuong 62CD6 Cầu – công trình ngầm
251 242462 62CD2 Tran Trong Hieu 62CDE Cầu – công trình ngầm
252 3068259 62TRD Le Trang Hung 59TRD Trac dia Dia chinh