[Tuyển dụng] Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thăng Long