Danh sách sinh viên Khoa Cầu Đường đạt giải thi sinh viên giỏi năm học 2019-2020

Đánh giá

Khoa Cầu Đường chúc mừng các bạn sinh viên đạt giải thi sinh viên giỏi năm học 2019-2020:

1. Trần Vũ Nam Anh (MSSV: 1502062) – 62CD1 – Giải Nhì môn Vật Lý
2. Nguyễn Thanh Sơn (MSSV: 196761) – 62CD5 – Giải Ba môn Sức bền vật liệu
3. Nguyễn Kim Ngân (MSSV: 163861) – 61CDE – Giải Ba môn Cơ học đất
4. Vũ Thế Anh (MSSV: 1504663) – 63CDE – Giải Ba môn Tiếng Anh
5. Phan Nguyên Phương (MSSV: 1541560) – 60CDE – Giải Nhất môn Ứng dụng tin học trong cơ học kết cấu
6. Đoàn Xuân Hưng (MSSV: 102261) – 61CD4 – Giải Ba môn Hóa học