Bộ môn Đường ô tô và Đường đô thị

  • Trang chủ
  • Bộ môn Đường ô tô và Đường đô thị

Bộ môn Đường ô tô và Đường đô thị là một trong những đơn vị được thành lập sớm nhất tại trường Đại học Xây dựng (tiền thân là Tổ môn Đường – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội từ năm 1956, trước khi trường Đại học Xây dựng được thành lập năm 1966 trên cơ sở tách ra từ trường Đại học Bách Khoa).

I. CÁC THẾ HỆ CÁN BỘ

I.1. Cán bộ đã từng tham gia công tác tại bộ môn

Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ và giảng viên Bộ môn Đường ô tô và Đường đô thị đã có nhiều đóng góp không chỉ đối với sự nghiệp đào tạo các thế hệ kỹ sư ngành cầu đường nói riêng mà còn đối với cả sự nghiệp phát triển của ngành giao thông vận tải nói chung.

Bảng 1. Các cán bộ đã từng tham gia công tác tại Bộ môn Đường ô tô và Đường đô thị.

STT Họ và tên STT Họ và tên
1 GS.TS.VS Đặng Hữu 18 KS Bùi Văn Thuận
2 PGS.TS Nguyễn Khải 19 KS Bùi Văn Đống
3 GS.TSKH Nguyễn Văn Tuyên 20 KS Đỗ Văn Minh
4 GS.TS. NGƯT Trần Đình Bửu 21 ThS Nguyễn Xuân Cung
5 KS Hoàng Xuân Liễn 22 ThS Nguyễn Xuân Trường
6 GS.TSKH Hà Huy Cương 23 Phan Yến Chi
7 GS.TS Nguyễn Xuân Đào 24 Nguyễn Thị Thâm
8 TS Nguyễn Xuân Thủy 25 Nguyễn Thị Trứ
9 KS Nguyễn Xuân Trọng 26 KS Đinh Mạnh Tiến
10 TS Trần Luân Ngô 27 GS. TSKH Nguyễn Xuân Trục
11 TS Trần Sanh 28 GS.TS Đỗ Bá Chương
12 KS Nguyễn Văn Thơ 29 GS.TS Dương Học Hải
13 Nguyễn Thị Kẹ 30 GS.TS Vũ Đình Phụng
14 KS Đặng Kim Giang 31 Ths. GVC Nguyễn Hữu Khải
15 PGS.TS Nguyễn Xuân Vinh 32 GVC Nguyễn Thanh Quang
16 TS Phạm Văn Minh 33 GVC Nguyễn Hào Hoa
17 KS Nguyễn Ngọc Khương

I.2. Cán bộ đang tham gia công tác tại bộ môn

Đội ngũ cán bộ đang tham gia giảng dạy ở Bộ môn hiện nay gồm 15 giảng viên và 02 thí nghiệm viên, trong đó có 6 Phó Giáo sư, và 5 Tiến sỹ; 100% cán bộ giảng viên có trình độ sau đại học. Hầu hết các giảng viên của Bộ môn đều được đào tạo và tu nghiệp ở nước ngoài.

Bảng 2. Các cán bộ đang tham gia công tác tại Bộ môn Đường ô tô và Đường đô thị.

STT Họ và tên STT Họ và tên
1 PGS.TS Nguyễn Quang Đạo 10 PGS.TS. Nguyễn Việt Phương
2 PGS.TS. Vũ Hoài Nam 11 TS. Nguyễn Đức Nghiêm
3 TS. Vũ Ngọc Trụ 12 NCS. Nguyễn Văn Bích
4 PGS.TS. Hoàng Tùng 13 NCS. Vũ Minh Tâm
5 PGS.TS. Đinh Văn Hiệp 14 NCS. Thái Hồng Nam
6 PGS.TS. Bùi Phú Doanh 15 ThS. Đinh Xuân Hoàn
7 TS. Cao Phú Cường 16 ThS. Lê Hoàng Sơn
8 TS. Ngô Việt Đức 17 ThS. Nguyễn Văn Hùng
9 TS. Đỗ Duy Đỉnh

II. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Về hoạt động giảng dạy, ở bậc đại học, Bộ môn Đường ô tô và Đường đô thị đảm nhiệm việc giảng dạy các môn học chuyên sâu thuộc lĩnh vực kỹ thuật và quản lý khai thác công trình đường và giao thông đô thị cho chuyên ngành Xây dựng Cầu đường thuộc Khoa Cầu đường; ngành Cơ sở Hạ tầng giao thông thuộc Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao – PFIEV. Ở bậc sau đại học, Bộ môn là đơn vị phụ trách và đào tạo chính cho: Đường ô tô và Đường thành phố đối với cả bậc đào tạo Thạc sỹ và đào tạo Tiến sỹ.

Bộ môn Đường ô tô và Đường đô thị cũng là một cơ sở khoa học công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực giao thông vận tải. Bộ môn đã và đang thực hiện nhiều đề tài khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, cấp thành phố và cấp trường. Các đề tài khoa học công nghệ do các cán bộ thuộc Bộ môn thực hiện đã có đóng góp đáng kể cho sự phát triển về khoa học công nghệ trong lĩnh vực giao thông vận tải, nhiều đề tài đã phục vụ trực tiếp cho sản xuất. Bộ môn đã và đang có các hợp tác trong việc thực hiện các đề tài, dự án về khoa học công nghệ với nhiều cơ quan đơn vị như: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành phố Hà Nội v.v..

III. CÔNG TÁC SOẠN GIÁO TRÌNH

Bộ môn Đường ô tô và Đường đô thị luôn chú trọng công tác soạn giáo trình phục vụ giảng dạy. Kết quả của quá trình làm việc không biết mệt mỏi của các Thầy trong Bộ môn đã để lại một kho báu đồ sộ với trên 90 đầu sách, thuộc nhiều thể loại khác nhau: giáo trình, quy trình, quy phạm, chuyên khảo…; đủ về các lĩnh vực thiết kế, xây dựng, khai thác, thí nghiệm…. trong lĩnh vực giao thông vận tải.

IV. THÀNH TÍCH THI ĐUA

Với những cống hiến và đóng góp to lớn qua các thế hệ, Bộ môn đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trong đó có danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.

 

TS NGÔ VIỆT ĐỨC

Phó trưởng BM