Bảo vệ Luận án Tiến sĩ: Cô Nguyễn Hướng Dương (Bộ môn Cầu và Công trình ngầm)

Đánh giá

Ngày 29/06/2021, cô Nguyễn Hướng Dương đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Đại học Ghent, Vương quốc Bỉ. Tân tiến sĩ Nguyễn Hướng Dương hiện là Giảng viên đang công tác tại Bộ môn Cầu và Công trình ngầm, khoa Cầu Đường, trường Đại học Xây dựng.

Tên Luận án: Monitoring Vietnamese Bridges Using Vibration-Based Damage Detection Method and Machine Learning.

Một số hình ảnh tại lễ bảo vệ:

Nguồn: Bộ môn Cầu và Công trình ngầm