Thông báo khen thưởng hệ Cầu đường Anh ngữ học kì 1 NH 2021/2022

Đánh giá

Khoa Cầu đường thông báo Danh sách khen thưởng sinh viên hệ đào tạo Cầu đường Anh ngữ Học kỳ 1 năm học 2021/2022.

  • Danh sách sinh viên khen thưởng về mặt học tập : hoctap.
  • Danh sách sinh viên khen thưởng về mặt hoạt động NCKH, SVG, OLP: nckh
  • Danh sách sinh viên khen thưởng về mặt hoạt động phong trào Trường, khoa, lớp: hoatdong
  • Danh sách hỗ trợ sinh viên tham gia hoạt động phong trào Trường, khoa: sẽ được thông báo sau

Tất cả các thắc mắc sẽ được giải đáp đến hết Thứ 2 – ngày 22/8/2022 thông qua số điện thoại: 0932329166 hoặc mail: cauduong@huce.edu.vn.

Tiêu chí khen thưởng và cách thức thực hiện xem tại Thông báo số 14-2022/CĐ ngày 16 tháng 8 năm 2022 V/v xét, cấp khen thưởng khuyến khích học tập, NCKH, SVG, OLP và hoạt động phong trào cho sinh viên CDE học kỳ 1 năm học 2021/2022.