Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường năm 2020

Đánh giá

Hôm nay, ngày 5 tháng 3 năm 2021 đã diễn ra các buổi Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học và Công nghệ cấp Trường năm 2020 của cán bộ giảng viên khoa Cầu đường. Trong đợt nghiệm thu này, khoa Cầu đường có 04 hội đồng:

  • Hội đồng Đường ô tô và đường đô thị: 02 đề tài
  • Hội đồng Địa chất công trình: 02 đề tài
  • Hội đồng Trắc địa: 04 đề tài
  • Hội đồng Cơ đất – Nền móng: 02 đề tài

Chúc mừng các thầy/cô đã bảo vệ thành công đề tài KH&CN năm 2020.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu.

Hội đồng nghiệm thu đề tài KH & CN Trắc địa

Hội đồng nghiệm thu đề tài KH & CN Cơ đất – Nền móng

Hội đồng nghiệm thu đề tài KH & CN Đường ô tô và đường đô thị

Hội đồng nghiệm thu đề tài KH & CN Địa chất công trình