[Tuyển dụng] Tập đoàn CIENCO4 – Chi nhánh tuyến tránh BOT thành phố Vinh