Hội nghị khoa học và công nghệ sinh viên năm học 2019-2020

Đánh giá

Hôm nay, ngày 02/08/2020, trường Đại học Xây dựng đã tổ chức hội nghị khoa học và công nghệ sinh viên năm học 2019-2020. Hội đồng nghiệm thu khoa Cầu đường(tiểu ban Cầu đường) diễn ra tại phòng 37.H3 – ĐHXD với sự tham gia dự của các thầy cô và các bạn sinh viên trong khoa. Với tổng số 06 đề tài được báo cáo, hội đồng nghiệm thu đã diễn ra với tinh thần sôi nổi, các đề tài nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ phía thầy cô và các thành viên tham dự.

Xin chúc mừng các nhóm đề tài đã hoàn thành tốt báo cáo và đề tài nghiên cứu khoa học trong hội nghị!

Ths. Hà Thị Hằng công bố quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu tiểu ban Cầu đường
TS Cù Việt Hưng – Phó trưởng khoa Cầu Đường động viên tinh thần các nhóm nghiên cứu trước khi trình bày báo cáo
Một số hình ảnh của các nhóm nghiên cứu tại hội đồng nghiệm thu: