Cập nhật lịch học bổ trợ tiếng anh tăng cường 7 – 66CDE

5/5 - (1 bình chọn)

Khoa Cầu đường thông báo danh sách sinh viên học bổ trợ + Lịch học chi tiết học phần Tiếng anh tăng cường 7 Từ 31/10/2022 đến 18/11/2022.

Lịch học chi tiết

TT Thứ Tiết Phòng Ngày học
1 2 456 H3.63 31/10/2022
2 4 456 H3.36 02/11/2022
3 6 456 H3.63 04/11/2022
4 2 456 H3.63 07/11/2022
5 4 456 H3.33 09/11/2022
6 6 456 H3.34 11/11/2022
7 2 456 H3.34 14/11/2022
8 4 456 H3.31 16/11/2022
9 6 456 H3.34 18/11/2022

 

Danh sách sinh viên học bổ trợ:

TT Mã sinh viên Họ tên
1 0127166 Cao Việt Anh
2 0127466 Nguyễn Hoàng Anh
3 0130466 Phan Anh Dũng
4 0132966 Trần Văn Hà
5 0135266 Nguyễn Việt Hoàng
6 0136166 Nguyễn Bá Huy
7 0137666 Vũ Chí Kiên
8 0337366 Nguyễn Trung Phong
9 0144866 Đỗ Quang Thiều
10 0134966 Trần Minh Hoàng

 

Lưu ý: Kinh phí cho các buổi bổ trợ trên, khoa và trung tâm không thu lệ phí.