[Hình ảnh] Bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 3 khóa 60

Đánh giá

Ngày 12/06/2020, Khoa Cầu Đường đã tổ chức buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 3 năm học 2019-2020 cho sinh viên khóa 60. Buổi bảo vệ được tổ chức với 3 hội đồng: Cầu và Công trình ngầm; Đường ô tô và Đường đô thị; Trắc địa Xây dựng – Địa chính.

Xin gửi lời cảm ơn đến các Thầy Cô và lời chúc mừng đến tất cả các tân kỹ sư đã bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ:

 – Hội đồng Cầu và Công trình ngầm:

– Hội đồng Trắc địa Xây dựng – Địa chính:

 – Hội đồng Đường ô tô và Đường đô thị:
  

Tác nghiệp: BCH LCĐ – LCH Khoa Cầu Đường