[Thông báo] Dự thảo danh sách sinh viên nhận học bổng kỳ 1 năm học 2022-2023 (lần 2)