Mẫu văn bản sử dụng cho sinh viên Khoa Cầu Đường

Đánh giá

I. Mẫu văn bản Khoa Cầu Đường

KCĐ-01_Đơn xin xác nhận.pdf

KCĐ-02_Đơn xin nghỉ học.pdf

KCĐ-03_Đơn xin chuyển lớp quản lý.pdf

KCĐ-04-01_Bản cam kết BM Cầu và CTN.pdf

KCĐ-04-02_Bản cam kết BM Đường.pdf

KCĐ-04-03_Bản cam kết BM Trắc địa.pdf

KCĐ-05_Đơn chuyển lịch thi.pdf

KCĐ-06_Đơn xin hỗ trợ chi phí học tập.pdf

KCĐ-07_Đơn xin chuyển lớp môn học.pdf

KCĐ-08_Đơn xin giấy giới thiệu.pdf

KCĐ-09_Đơn xin chuyển ngành học.pdf

KCĐ-10_Đơn xin mở lớp môn học.pdf

KCĐ-11_Đơn đề nghị.pdf

KCĐ12_Tờ trình.pdf

KCĐ13_Giấy thanh toán ra trường.pdf

KCĐ14_Giấy thanh toán ra trường CDE.pdf

KCĐ15_Quy trình phúc tra + Đơn xin phúc tra.pdf

II. Mẫu văn bản Phòng Đào tạo

PĐT-KCĐ-01_ Đơn xin nhận ĐATN có điều kiện.pdf

PĐT-KCĐ-02_ Đơn xin rút bớt học phần.pdf

PĐT-KCĐ-03_Giấy đề nghị xét tốt nghiệp.pdf

PĐT-KCĐ-04_Giấy đề nghị hoãn xét tốt nghiệp.pdf

PĐT-KCĐ-05_Phiếu đăng ký môn học.pdf

III. Mẫu văn bản Công tác sinh viên Khoa Cầu Đường

CTSV-KCĐ-01_Giấy xác nhận ĐHXD.pdf

CTSV-KCĐ-02_Giấy xác nhận Đơn vị ngoài.pdf

CTSV-KCĐ-02-01_ Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả.pdf

CTSV-KCĐ-03-01_ Đơn xin nhập học lại.pdf

CTSV-KCĐ-04-01_Đơn xin thôi học.pdf

CTSV-KCĐ-05_Miễn giảm học phí.pdf

CTSV-KCĐ-06_ Đơn xin chuyển sang hệ vừa học vừa làm.pdf

CTSV-KCĐ-07_Đơn nhà ở Pháp Vân.pdf

CTSV-KCĐ-08_ Đơn đăng ký tạm trú.pdf

CTSV-KCĐ-01_Giấy xác nhận vay vốn (mẫu mới)