Thông báo thu thập nguyện vọng mở lớp

5/5 - (1 bình chọn)

Khoa Cầu đường thông báo: Hiện nay nhà trường đã kết thúc việc đăng ký môn học của các lớp nguyện vọng – thuộc học kì II năm học 2022 – 2023 dành cho sinh viên, trong đó một bộ phận sinh viên không đăng ký được do môn học không được nhà trường mở vì số lượng không đáp ứng, số sinh viên đăng ký không đủ mở lớp, môn học thuộc chuyên môn tự chọn…

Để tạo điều kiện cho quá trình học tập của sinh viên được thuận lợi, khoa Cầu đường thông báo thu thập nguyện vọng nhóm đối tượng trên. Sinh viên của khoa hiện đang vướng mắc và có nguyện vọng được hoàn thiện chương trình học đăng ký thông qua đường link khoa cung cấp.

Thời gian thực hiện: Từ 17H00 – Thứ Ba ngày 28/2 đến 16H00 Thứ 6 ngày 03/03.

Sinh viên lưu ý, link trên không phải là link đăng ký, đây là thu thập nguyện vọng của sinh viên để khoa thống kê và trình lên nhà trường, bộ môn xem xét mở lớp.

Link đăng ký thu thập nguyện vọng mở lớp học kì II năm học 2022 – 2023: LINKDKY