[Học bổng] Chương trình trao đổi sinh viên tại Viện Công nghệ Shibaura – Nhật Bản

Đánh giá
  1. Thời gian:  Từ 26/8/2022 – 03/9/2022(1 tuần)
  2. Địa điểm:Viện Công nghệ Shibaura, Tokyo, Nhật Bản.
  3. Đối tượng: Sinh viên chuyên ngành Địa kỹ thuật công trình từ năm thứ 3 (ba) của trường Đại học Xây dựng Hà Nội, có kết quả học tập tốt, tiếng Anh lưu loát.
  4. Giá trị học bổng:  70.000 JPY/ sinh viêntùy thuộc vào việc xét duyệt hồ sơ dựa trên kết quả học tập. Số tiền học bổng dành để chi trả các chi phí liên quan đến chuyến đi.
  5. 5Hồ sơ gồm :

       – Tờ khai (theo mẫu)

       – Giấy cam đoan (theo mẫu )

       – Quy đổi kết quả học tập theo Chương trình học bổng Jasso

       – Bảng điểm dịch sang tiếng Anh

       – Bản sao hộ chiếu

       – Ảnh

  1. Thời hạn nộp hồ sơ:

Danh sách đăng ký và hồ sơ nộp trước ngày 26/5/2022

Email: minhdt@huce.edu.vnhtqt@huce.edu.vn

Thông báo: Tại đây

Form mẫu: Tại đây

Nguồn: Phòng Hợp tác Quốc tế – trường Đại học Xây dựng Hà Nội