[Tài Liệu Học Tập] Sách Chuyên Ngành – Bộ Môn Đường ô tô và đường đô thị

4.5/5 - (2 bình chọn)
GS. TS Đỗ Bá Chương (2012), Thiết kế đường ô tô – Tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam GS. TS Dương Học Hải, GS. TS Nguyễn Xuân Trục (2010), Thiết kế đường ô tô – Tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam Nguyễn Xuân Trục (2013), Thiết kế đường ô tô – Công trình vượt sông – tập 3, NXB Giáo dục Việt Nam
Dương Học Hải (2012), Thiết kế đường ô tô – Tập 4, NXB Giáo dục Việt Nam Nguyễn Xuân Trục, Dương Học Hải, Vũ Đình Phụng (2000), Sổ tay thiết kế đường ô tô – Tập 1, NXB Giáo dục GS. TSKH Nguyễn Xuân Trục, GS. TS Dương Học Hải, PGS. TS Vũ Đình Phụng (2003), Sổ tay thiết kế đường ô tô – Tập 2, NXB Xây dựng
GS. TSKH Nguyễn Xuân Trục, TS. Nguyễn Quang Đạo (2003), Sổ tay thiết kế đường ô tô – Tập 3, NXB Xây dựng Đỗ Bá Chương, Nguyễn Quang Đạo (2004), Nút giao thông trên đường ô tô – Nút giao thông cùng mức – Tập 1, NXB Giáo dục GS. TS Dương Học Hải (2011), Giáo trình Xây dựng mặt đường ô tô – Tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam
GS. TS Trần Đình Bửu, GS. TS Dương Học Hải (2009), Giáo trình Xây dựng mặt đường ô tô – tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam Nguyễn Khải (1996), Quy hoạch giao thông đối ngoại đô thị, NXB Khoa học và kỹ thuật Nguyễn Khải (2009), Đường và giao thông đô thị, NXB Giao thông vận tải
GS. TSKH Nguyễn Xuân Trục (2005), Quy hoạch giao thông vận tải và thiết kế đường đô thị, NXB Giáo dục GS. TS Dương Học Hải (2001), Thiết kế đường cao tốc, NXB Khoa học và kỹ thuật GS. TS Trần Đình Bửu (2004), Hướng dẫn thiết kế mặt đường mềm (Bê tông atphan) theo tiêu chuẩn 22-TCN 274-01 (phương pháp AASHTO), NXB Xây dựng
Người dịch: Nguyễn Quang Chiêu, Dương Học Hải (1999), Thiết kế và tính toán các kết cấu mặt đường – Hướng dẫn kỹ thuật, NXB Giáo dục PGS. TS Nguyễn Ngọc Bích, ThS. Lê Thị Thanh Bình, PGS. TS Vũ Đình Phụng (2001), Đất xây dựng – Địa chất công trình và kỹ thuật cải tạo đất trong xây dựng (chương trình nâng cao), NXB Xây dựng GS. TS Dương Học Hải (2004), Thiết kế và thi công tường chắn đất có cốt, NXB Xây dựng
GS. TS Dương Học Hải (2007), Xây dựng nền đường ô tô đắp trên đất yếu, NXB Xây dựng Nguyễn Xuân Trục, Quy hoạch giao thông vận tải và thiết kế đường đô thị, NXB Giáo dục Dương Học Hải, Hoàng Tùng (2010), Mặt đường bê tông xi măng cho đường ô tô – sân bay, NXB Xây dựng
PGS. TS Nguyễn Xuân Vinh (2006), Thiết kế nút giao thông và điều khiển giao thông bằng đèn tín hiệu, NXB Xây dựng PGS. TS Nguyễn Xuân Vinh (1999), Thiết kế nút giao thông và Tổ chức giao thông đô thị, NXB Giao thông vận tải GS.TS Nguyễn Xuân Vinh, TS. Nguyễn Văn Hùng (2007), Tính toán và thiết kế chi tiết các yếu tố nút giao thông khác mức, NXB Xây dựng
PGS. TS Vũ Đình Phụng (2003), Quy hoạch thiết kế và khảo sát sân bay, NXB Xây dựng PGS. TS Nguyễn Xuân Vinh (2008), Tính toán – Thiết kế kết cấu mới và kết cấu gia cường mặt đường sân bay, NXB Xây dựng PGS. TS Nguyễn Xuân Vinh (2007), Thiết kế và khai thác đường ô tô – đường thành phố theo quan điểm an toàn giao thông, NXB Xây dựng
TS. Vũ Ngọc Trụ, TS. Đỗ Duy Đỉnh, TS. Nguyễn Việt Phương, TS. Cao Phú Cường, TS. Đinh Văn Hiệp, ThS. Phạm Quốc Việt (2017), Hướng dẫn thiết kế hình học đường ô tô, NXB Xây dựng TS. Vũ Hoài Nam (2012), Kỹ thuật giao thông tập 1 – Nghiên cứu và điều tra giao thông, NXB Giáo dục Việt Nam TS. Đỗ Duy Đỉnh, PGS. TS Vũ Hoài Nam (2019), Kỹ thuật giao thông cơ bản, NXB Giáo dục Việt Nam.
TS. Đinh Văn Hiệp, Hệ thống giao thông thông minh trong đô thị, NXB Xây dựng TS. Ngô Việt Đức (2020), Độ bền kết cấu bê tông cốt thép trong các công trình ven biển, NXB Xây dựng