[Tài liệu học tập] Sách chuyên ngành – Bộ môn Địa chất Công trình biên soạn

5/5 - (2 bình chọn)
Trần Thanh Giám, Nguyễn Công Giang (2017.) Địa kỹ thuật ứng dụng. NXB Xây dựng PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bích, ThS. Nguyễn Viết Minh (2016). Các kỹ thuật mới cải tạo và bảo vệ môi trường đất trong xây dựng. NXB Xây dựng PGS. TS. Nguyễn Hồng Đức, ThS. Nguyễn Viết Minh, ThS. Trần Hùng Anh, ThS. Nguyễn Thu Huyền (2016). Địa chất thuỷ văn công trình. NXB Xây dựng
PGS. TS. Nguyễn Hồng Đức, ThS. Nguyễn Viết Minh (2015). Địa chất công trình. NXB Xây dựng Trần Thanh Giám (2014). Địa kỹ thuật có ví dụ và bài tập. NXB Xây dựng PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bích (2013). Cơ học đất ứng dụng trong xây dựng. NXB Xây dựng
PGS. TS. Nguyễn Hồng Đức, ThS. Nguyễn Viết Minh (2012). Các vấn đề nước dưới đất. NXB Xây dựng PGS. TS. Nguyễn Ngọc Bích (2010). Các phương pháp cải tạo đất yếu trong xây dựng. NXB Xây dựng Trần Thanh Giám (2008). Đất xây dựng & phương pháp gia cố nền đất. NXB Xây dựng
PGS. TS. Nguyễn Hồng Đức (2006). Cơ sở Địa chất công trình và Địa chất thuỷ văn công trình. NXB Xây dựng

Trần Thanh Giám (2005). Bài tập Địa kỹ thuật. NXB Xây dựng

PGS. TS Nguyễn Ngọc Bích (2005). Lý thuyết và bài tập Địa kỹ thuật công trình. NXB Xây dựng
PGS. TS. Nguyễn Ngọc Bích, TS. Nguyễn Việt Dương (2004). Địa kỹ thuật biển và móng các công trình ngoài khơi. NXB Xây dựng PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bích, ThS. Lê Thị Thanh Bình, PGS. TS. Vũ Đình Phụng – Đất xây dựng (2001). Địa chất công trình và Kỹ thuật cải tạo đất trong xây dựng. NXB Xây dựng Trần Thanh Giám (2001). Khoáng vật và thạch học công trình. NXB Xây dựng
TS. Nguyễn Hồng Đức (2000). Cơ sở Địa chất công trình và Địa chất thuỷ văn công trình. NXB Xây dựng Trần Thanh Giám (1999). Địa kỹ thuật. NXB Xây dựng Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Hồng Đức, Trần Thanh Giám (1999). Địa kỹ thuật thực hành. NXB Xây dựng
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bích (1998). Tuyển tập các bài tập Địa kỹ thuật có lời giải. NXB Nông nghiệp GS.TS. Nguyễn Như Khải, GS. TS. Trịnh Trọng Hàn, GS. TS. Dương Học Hải, GS. TS.Vũ Công Ngữ, GS. TS. Ngô Thế Phong, PGS. PTS. Nguyễn Ngọc Bích (1994). Móng cọc. NXB Xây dựng  Nguyễn Như Khải, Trịnh Trọng Hàn, Dương Học Hải, Vũ Công Ngữ, Nguyễn Ngọc Bích (1991). Công tác khảo sát đất nền móng nông và móng sâu. NXB Nông nghiệp
Vũ Công Ngữ, Nguyễn Ngọc Bích (1990). Các phương pháp thiết kế trụ vật liệu rời để gia cường đất sét yếu. Xưởng in Viện điều tra quy hoạch rừng