Bảo Vệ Đồ Án Tốt Nghiệp Đợt 4 Khóa 60 ngành Trắc địa Xây dựng – Địa chính

Đánh giá

Ngày 17/07/2020, Khoa Cầu Đường đã tổ chức buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 4 năm học 2019-2020 cho sinh viên khóa 60 ngành Trắc địa Xây dựng – Địa chính.

Xin gửi lời cảm ơn đến các Thầy Cô và lời chúc mừng đến tất cả các tân kỹ sư đã bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ: