CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY QUỐC KHÁNH

Đánh giá
KHOA CẦU ĐƯỜNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 75 NĂM QUỐC KHÁNH (2/9/1945 – 2/9/2020)
Ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố với toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).