Gia hạn thời gian nộp Abstract hội thảo Khoa học

Đánh giá
Hội thảo Khoa học Công nghệ thường kỳ: “Giao thông vận tải và Phát triển Bền vững”. Lần thứ nhất: Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong giao thông – TESD 2021.
The Conference on “Transportation Engineering and Sustainable Development”. The 1st TESD Conference on Applications of Advanced Technology in Transportation 2021.
Do tình hình dịch COVID-19, một số tác giả mong có thêm thời gian để hoàn thành nội dung bài hội thảo, BTC thông báo gia hạn nộp Abstract đến hết ngày 10/07/2021.