[ĐATN XUẤT SẮC] K59 – Chuyên ngành Cầu – Khoa Cầu đường – Trường Đại học Xây dựng

Đánh giá

ATN XUẤT SẮC] K59 – Chuyên ngành Cầu – Khoa Cầu đường – Trường Đại học Xây dựng

👉Tên đồ án: Thiết kế một đoạn tuyến đường sắt đô thị đi ngầm

👉Sinh viên thực hiện: Phan Văn Tuấn(59CDE)

👉Hướng dẫn: TS. Cù Việt Hưng, KS Nguyễn Tiến Phát

👉 Link video: Tại đây