Việt Nam cần làm mới gần 4.000km đường cao tốc trong 10 năm tới

Đánh giá

Đó là một trong những nội dung kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp về thực hiện xây dựng đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 vừa được Văn phòng Chính phủ thông báo. 

Việt Nam cần làm mới gần 4.000km đường cao tốc trong 10 năm tới

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong 20 năm qua, chúng ta chỉ làm được gần 1.200km đường cao tốc. Trong 10 năm tới (2021-2030), chúng ta cần làm gần 4.000km đường bộ cao tốc mới. “Đây là nhiệm vụ chính trị, là trách nhiệm và vinh dự của chúng ta trước Đảng, Nhà nước và nhân dân”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng nhận định với nhiệm vụ được giao, ngân sách nhà nước cân đối tối đa cũng chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu vốn. Do vậy phải huy động tất cả nguồn lực khác, trong và ngoài nước. Vốn ngân sách trung ương chỉ mang tính khơi nguồn, vốn xã hội hóa là quyết định và đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) là chính.

Thủ tướng đề nghị đầu tư đường cao tốc cần hợp lý giữa các vùng, miền, nhất là đồng bằng sông Cửu Long, Tây Bắc, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, những vùng động lực; phải có trọng tâm, trọng điểm và lộ trình phù hợp để phát huy cao nhất hiệu quả đầu tư.

Bên cạnh đó, phải đổi mới tư duy quản lý, đẩy mạnh phân quyền, phân cấp đầu tư cho các địa phương. Địa phương mong muốn có đường cao tốc thì phải chủ động vào cuộc, chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng. Giao các địa phương là cơ quan có thẩm quyền, Chính phủ hỗ trợ một phần chi phí xây lắp và có chính sách linh hoạt đối với các địa phương khó khăn.

Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tiếp thu các ý kiến góp ý xác đáng của các bộ, ngành tại cuộc họp để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, báo cáo thực hiện xây dựng đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Trong đó xác định mục tiêu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông (toàn quốc có khoảng 3.000km), đến năm 2030 có khoảng 5.000km đường bộ cao tốc; bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, tiết kiệm, chống tiêu cực, tham nhũng…

Nguồn: https://doanhnhansaigon.vn