TOP Nữ Sinh Khoa Cầu Đường

Đánh giá
Khoa Cầu Đường giới thiệu Sinh viên Nữ K61 tốt nghiệp chuyên ngành Cầu và Công trình ngầm K61 có điểm trung bình tích lũy cao nhất:
1. Nguyễn Kim Ngân – 61CDE
2. Quê quán: Nam Định
4. Điểm tích lũy: 3.32
5. Làm việc tại: Tổng Công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI)