[Thông báo] đồ án tốt nghiệp xuất sắc dự thi Giải thưởng Loa Thành năm 2020

Đánh giá

Đối tượng dự thi: Các đồ án tốt nghiệp xuất sắc của một sinh viên hoặc một nhóm sinh viên(không quá 03 sinh viên/ 01 đồ án) được điểm 8,0 trở lên, đạt điểm trung bình học tập không dưới 7,0(hoặc 2.5 điểm trở lên đối với hệ tín chỉ) tính cho toàn khóa học.

Thông báo chi tiết:

z2043213141841_35615c3cd6f4e598e581e8a7beb65039-đã chuyển đổi (1)

Quy chế Giải thưởng Loa Thành năm 2020

Quy chế giải thưởng Loa Thành