BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K61 ĐỢT 1 CHUYÊN NGÀNH TRẮC ĐỊA XÂY DỰNG – ĐỊA CHÍNH

Đánh giá
Hôm nay, ngày 29/01/2021 tại phòng 605-606H1 trường Đại học Xây dựng diễn ra buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Trắc địa Xây dựng – Địa chính tại 02 hội đồng trong đó có 01 hội đồng của các sinh viên lớp Cầu Đường tài năng CDC
Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ:
Đang cập nhật…