Thông báo mở đợt cập nhật thông tin sinh viên năm học 2023 – 2024

Đánh giá

Thực hiện Thông báo số 148/TB-ĐHXDHN ngày 11 tháng 3 năm 2024 về việc mở đợt cập nhật thông tin sinh viên năm học 2023 – 2024.

Khoa Cầu đường đề nghị toàn bộ sinh viên thực hiện việc cập nhật thông tin cụ thể như sau:

  1. Đối tượng: Sinh viên toàn khoa.
  2. Các bước thực hiện:

Bước 1: Đăng nhập vào cổng thông tin sinh viên: https://sinhvien.huce.edu.vn/sinh-vien-dang-nhap.html

Bước 2: Cập nhật và lưu thông tin.

3. Thời gian thực hiện:

  • Đợt 1: Từ ngày 15/3/2024 đến hết ngày 31/3/2024.
  • Các đợt cập nhật tiếp theo sẽ mở 6 tháng/ 1 lần.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ với phòng CTCT&QLSV:

  • ĐT: 0243 869 7004 hoặc 090 1868 288 (Chuyên viên phụ trách: Phạm Minh Châu)

Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện việc cập nhật thông tin và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã cập nhật.