Danh sách sinh viên học bổ trợ TATC – 67CDE

Đánh giá

Khoa Cầu đường thông báo danh sách và lịch học bổ trợ học phần Tiếng Anh tăng cường đến sinh viên 67CDE.

Lưu ý: – Khoa và Trung tâm không thu phí các buổi bổ trợ tăng cường đến sinh viên.

✔️ Lịch học Tuần thứ Nhất:

TT Thứ Tiết Phòng học Ngày học
1 4 101112 31.H3 02/11/2022
2 5 101112 404.H1 03/11/2022
3 6 101112 54.H3 04/11/2022

 

✔️ Danh sách sinh viên học bổ trợ:

TT Mã sinh viên Họ tên
1 0282367 Nguyễn Văn Đạt
2 0312067 Hoàng Thế Anh
3 0120767 Phương Văn Dưỡng
4 045067 Trương Ngọc Hà
5 049567 Nguyễn Xuân Hải
6 0146567 Tạ Ngọc Hưng
7 0211567 Hoàng Quốc Huy
8 054167 Lê Văn Nam
9 0180867 Đỗ Văn Phước
10 0180967 Lý Nam Phương
11 0316267 Phạm Nguyễn Nhật Quang
12 0156667 Bùi Công Thọ