Bảo vệ Luận án Tiến sĩ: Thầy Nguyễn Văn Bích (Bộ Môn Đường ô tô và Đường đô thị)

Đánh giá

Ngày 23/07/2020, thầy Nguyễn Văn Bích đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Đại học Nottingham, Vương Quốc Anh. Tân tiến sĩ Nguyễn Văn Bích hiện là Giảng viên đang công tác tại Bộ môn Đường ô tô và Đường đô thị, khoa Cầu Đường, trường Đại học Xây dựng. Thầy thực hiện nghiên cứu sinh tại Trung tâm Kỹ thuật Giao thông – Đại học Nottingham, Vương Quốc Anh từ 05/2017 và theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào 05/2021. Với sự tập trung cao độ  và lao động không ngừng nghỉ, thầy đã hoàn thành chương trình với kết quả cao và sớm hơn so với dự kiến.

Một số hình ảnh của thầy cùng gia đình trong ngày bảo vệ: