Danh sách giao Thực tập Tốt nghiệp K61 đợt 1

Đánh giá

Khoa Cầu Đường thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện giao Thực tập Tốt nghiệp K61 đợt 1 – Học kì 1 năm học 2020 – 2021.

Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp và các đợt Đồ án Tốt nghiệp năm học 2020 – 2021: https://daotao.nuce.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=4440

DANH SÁCH KHỐI CẦU ĐƯỜNG, TRẮC ĐỊA :

TT Mã sinh viên Họ Tên Lớp Hệ Ngành TOEIC/IELTS Thời gian đạt max Duyệt đi TTTN
1 1534460 Phạm Tuấn Hưng 60CD2 CD Cầu – công trình ngầm 635 7*2020 20-08-2020
2 29761 Nguyễn Quốc Cường 61CD1 CD Cầu – công trình ngầm 615 8*2020 20-08-2020
4 82661 Đinh Trung Hiếu 61CD1 CD Cầu – công trình ngầm 450 10*2019 20-08-2020
6 1537661 Đỗ Duy Thanh 61CD1 CD Cầu – công trình ngầm 660 8*2020 20-08-2020
8 249661 Hoàng Minh Tuấn 61CD1 CD Cầu – công trình ngầm 635 8*2020 20-08-2020
10 761 NGUYỄN ĐÌNH AN 61CD2 CD Cầu – công trình ngầm 715 5*2020 20-08-2020
12 1761 Vũ Văn An 61CD2 CD Cầu – công trình ngầm 410 7*2020 20-08-2020
14 1501861 ĐỖ VĂN ANH 61CD2 CD Cầu – công trình ngầm 565 6*2020 20-08-2020
17 24761 Nguyễn Khắc Công 61CD2 CD Cầu – công trình ngầm 475 6*2020 20-08-2020
18 103061 NGUYỄN CHUNG HƯNG 61CD2 CD Cầu – công trình ngầm 415 5*2020 20-08-2020
19 173061 Vương Văn Phát 61CD2 CD Cầu – công trình ngầm 470 5*2020 20-08-2020
20 229561 Nhữ Văn Tiến 61CD2 CD Cầu – công trình ngầm 520 12*2019 20-08-2020
21 255861 HOÀNG MINH TUỆ 61CD2 CD Cầu – công trình ngầm 390 10*2019 20-08-2020
22 267861 Trần Văn Việt 61CD2 CD Cầu – công trình ngầm 375 8*2020 20-08-2020
23 17561 Phan Đức Bình 61CD3 CD Cầu – công trình ngầm 865 10*2019 20-08-2020
24 54361 NGUYỄN TÀI ĐÌNH 61CD3 CD Cầu – công trình ngầm 450 1*2020 20-08-2020
25 63861 Vũ Việt Đức 61CD3 CD Cầu – công trình ngầm 630 6*2020 20-08-2020
26 1507661 Hoàng Anh Dũng 61CD3 CD Cầu – công trình ngầm 695 7*2019 20-08-2020
27 123161 NGUYỄN BÁ KHÁNH 61CD3 CD Cầu – công trình ngầm 485 5*2020 20-08-2020
28 189061 Đỗ Mạnh Quyền 61CD3 CD Cầu – công trình ngầm 600 8*2020 20-08-2020
29 201561 Nguyễn Anh Tài 61CD3 CD Cầu – công trình ngầm 635 6*2020 20-08-2020
30 208261 Ngô Đức Thắng 61CD3 CD Cầu – công trình ngầm 610 10*2019 20-08-2020
31 216261 Phạm Văn Thành 61CD3 CD Cầu – công trình ngầm 490 7*2020 20-08-2020
32 248761 Dương Quốc Tuấn 61CD3 CD Cầu – công trình ngầm 465 6*2020 20-08-2020
33 271061 Võ Đăng 61CD3 CD Cầu – công trình ngầm 745 11*2019 20-08-2020
34 36161 Ngô Trung Dũng 61CD4 CD Cầu – công trình ngầm 505 7*2020 20-08-2020
35 38761 Vũ Mạnh Dũng 61CD4 CD Cầu – công trình ngầm 450 6*2020 20-08-2020
36 69961 Hoàng Danh Hải 61CD4 CD Cầu – công trình ngầm 435 7*2020 20-08-2020
37 102261 Đoàn Xuân Hưng 61CD4 CD Cầu – công trình ngầm 460 8*2019 20-08-2020
38 26661 Bùi Quốc Cường 61CD5 CD Cầu – công trình ngầm 520 1*2020 20-08-2020
39 33061 Vũ Văn Doanh 61CD5 CD Cầu – công trình ngầm 775 11*2019 20-08-2020
40 59661 Nguyễn Anh Đức 61CD5 CD Cầu – công trình ngầm 455 11*2019 20-08-2020
41 78261 Dương Đức Hiển 61CD5 CD Cầu – công trình ngầm 770 1*2020 20-08-2020
42 121761 Lê Văn Khanh 61CD5 CD Cầu – công trình ngầm 660 11*2019 20-08-2020
43 196761 Nguyễn Thanh Sơn 61CD5 CD Cầu – công trình ngầm 465 7*2020 20-08-2020
44 6861 Nguyễn Ngọc Anh 61CD6 CD Cầu – công trình ngầm 575 8*2020 20-08-2020
45 70161 Lại Hồng Hải 61CD6 CD Cầu – công trình ngầm 565 10*2019 20-08-2020
46 92961 Vũ Văn Hoàn 61CD6 CD Cầu – công trình ngầm 505 6*2020 20-08-2020
47 130861 Phạm Trung Kiên 61CD6 CD Cầu – công trình ngầm 405 8*2020 20-08-2020
48 158861 Nguyễn Doãn Nam 61CD6 CD Cầu – công trình ngầm 525 6*2020 20-08-2020
49 250061 Lê Anh Tuấn 61CD6 CD Cầu – công trình ngầm 570 8*2020 20-08-2020
50 270761 Tạ Quang 61CD6 CD Cầu – công trình ngầm 585 5*2020 20-08-2020
51 202360 Lưu Xuân Đạt 60CD3 CD Đường ô tô – Đường đô thị 420 9*2019 20-08-2020
52 1700460 Trương văn sinh 60CD3 CD Đường ô tô – Đường đô thị 630 1*2020 20-08-2020
53 3960 Nguyễn Minh Dương 60CD6 CD Đường ô tô – Đường đô thị 575 5*2020 20-08-2020
54 40461 Nguyễn Chỉ Dương 61CD1 CD Đường ô tô – Đường đô thị 615 7*2020 20-08-2020
55 86361 NGUYỄN XUÂN HIẾU 61CD1 CD Đường ô tô – Đường đô thị 545 6*2020 20-08-2020
56 116161 Trần Quang Huy 61CD1 CD Đường ô tô – Đường đô thị 625 6*2020 20-08-2020
57 150861 Nguyễn Tiến Mạnh 61CD1 CD Đường ô tô – Đường đô thị 590 8*2019 20-08-2020
58 152161 Bùi Xuân Minh 61CD1 CD Đường ô tô – Đường đô thị 595 8*2020 20-08-2020
59 154661 PHẠM VĂN MINH 61CD1 CD Đường ô tô – Đường đô thị 380 6*2020 20-08-2020
60 198461 Phạm Văn Sơn 61CD1 CD Đường ô tô – Đường đô thị 560 6*2020 20-08-2020
61 228861 Nguyễn Nhân Tiến 61CD1 CD Đường ô tô – Đường đô thị 610 1*2020 20-08-2020
62 233361 Nguyễn Bá Toản 61CD1 CD Đường ô tô – Đường đô thị 575 5*2020 20-08-2020
63 60861 Nguyễn Quang Đức 61CD2 CD Đường ô tô – Đường đô thị 505 11*2019 20-08-2020
64 185061 Bùi văn quang 61CD2 CD Đường ô tô – Đường đô thị 530 6*2020 20-08-2020
65 503961 Ma Thế Cừ 61CD3 CD Đường ô tô – Đường đô thị 550 6*2020 20-08-2020
66 152761 Đoàn Thanh Minh 61CD3 CD Đường ô tô – Đường đô thị 595 7*2020 20-08-2020
67 206561 Bùi Hữu Thắng 61CD3 CD Đường ô tô – Đường đô thị 850 1*2020 20-08-2020
68 241361 Tòng Văn Trung 61CD3 CD Đường ô tô – Đường đô thị 500 11*2019 20-08-2020
69 1504461 Tạ Quang Bằng 61CD4 CD Đường ô tô – Đường đô thị 700 6*2020 20-08-2020
70 17861 Vũ Ngọc Cần 61CD4 CD Đường ô tô – Đường đô thị 495 6*2020 20-08-2020
71 71261 Nguyễn Hữu Phong Hải 61CD4 CD Đường ô tô – Đường đô thị 505 6*2020 20-08-2020
72 82961 Hoàng Minh Hiếu 61CD4 CD Đường ô tô – Đường đô thị 710 6*2020 20-08-2020
73 145161 Lê Thành Long 61CD4 CD Đường ô tô – Đường đô thị 485 9*2019 20-08-2020
74 166061 Nguyễn Thị Ngoan 61CD4 CD Đường ô tô – Đường đô thị 455 6*2020 20-08-2020
75 190861 Vũ Ngọc Quỳnh 61CD4 CD Đường ô tô – Đường đô thị 560 7*2020 20-08-2020
76 119361 Dương Văn Kế 61CD5 CD Đường ô tô – Đường đô thị 390 6*2020 20-08-2020
77 269961 Đào Công 61CD5 CD Đường ô tô – Đường đô thị 570 5*2020 20-08-2020
78 170361 Nguyễn Văn Nhật 61CD6 CD Đường ô tô – Đường đô thị 425 5*2020 20-08-2020
79 195461 Nguyễn Duy Sơn 61CD6 CD Đường ô tô – Đường đô thị 655 7*2019 20-08-2020
80 3012059 Trịnh Quốc Cường 59TRD CD Trắc địa – Địa chính 465 6*2020 20-08-2020
81 21561 Trần Minh Chiến 61TRD CD Trắc địa Xây dựng 555 5*2020 20-08-2020
82 39261 Đặng Bá Dương 61TRD CD Trắc địa Xây dựng 410 5*2020 20-08-2020
83 101661 Trần Thị Huệ 61TRD CD Trắc địa Xây dựng 600 5*2020 20-08-2020
84 243961 Cồ Như Trưởng 61TRD CD Trắc địa Xây dựng 475 7*2020 20-08-2020
85 2360 Bùi Đăng Dũng 60TRD CD Trắc địa Xây dựng 485 7*2019 20-08-2020
86 178860 Phạm Văn Mạnh 60TRD CD Trắc địa Xây dựng 450 6*2020 20-08-2020
87 265861 Cồ Huy Việt 61CD2 CD Cầu – công trình ngầm 605 8*2020 21-08-2020
88 270561 Nguyễn Tuấn 61CD2 CD Cầu – công trình ngầm 415 7*2020 21-08-2020
89 96261 Nguyễn Tiến Hoàng 61CD3 CD Cầu – công trình ngầm 755 1*2020 21-08-2020
90 1360255 Nguyễn Đình Huy 55CD1 CD Đường ô tô – Đường đô thị 21-08-2020
91 261761 Vũ Thanh Tùng 61CD1 CD Đường ô tô – Đường đô thị 475 5*2020 21-08-2020
92 113661 Nguyễn Công Huy 61CD5 CD Đường ô tô – Đường đô thị 465 7*2020 21-08-2020

DANH SÁCH BỔ SUNG NGÀY 27/8/2020 :

TT Mã sinh viên Họ Tên Lớp Hệ Ngành TOEIC/IELTS Thời gian đạt max Duyệt đi TTTN
93 159461 Nguyễn Hoài Nam 61CD2 CD Cầu – công trình ngầm 675 5*2020 27-08-2020
94 204461 Lê Tuấn Tấn 61CD2 CD Cầu – công trình ngầm 670 5*2020 27-08-2020
95 243661 Trần Xuân Trường 61CD5 CD Cầu – công trình ngầm 510 6*2020 27-08-2020
96 528861 Triệu Văn Trọng 61CD6 CD Cầu – công trình ngầm 585 10*2019 27-08-2020
97 271461 Phạm Duy Vương 61CD6 CD Cầu – công trình ngầm 550 12*2019 27-08-2020

 

DANH SÁCH KHỐI CẦU ĐƯỜNG ANH NGỮ

TT Mã sinh viên Họ Tên Lớp Ngành TOEIC Thời gian đạt max Duyệt đi TTTN Đăng ký làm ĐATN bằng Tiếng Anh
1 68760 Vũ Hải Đăng 60CDE Cầu – công trình ngầm 740 8*2019 20-08-2020
2 8661 Nguyễn Việt Anh 61CDE Cầu – công trình ngầm 575 7*2020 20-08-2020
3 1507161 Lê Văn Duẩn 61CDE Cầu – công trình ngầm 805 6*2020 20-08-2020 Không
4 46261 Vũ Trọng Duy 61CDE Cầu – công trình ngầm 525 6*2020 20-08-2020
5 113361 Lưu Quang Huy 61CDE Cầu – công trình ngầm 690 7*2020 20-08-2020
6 115761 Tăng Bá Huy 61CDE Cầu – công trình ngầm 555 5*2020 20-08-2020
7 141961 Đỗ Đức Lộc 61CDE Cầu – công trình ngầm 390 8*2020 20-08-2020
8 159561 Nguyễn Hoàng Nam 61CDE Cầu – công trình ngầm 615 6*2020 20-08-2020 Không
9 163861 Nguyễn Kim Ngân 61CDE Cầu – công trình ngầm 615 5*2020 20-08-2020
10 254261 Trần Đức Anh Tuấn 61CDE Cầu – công trình ngầm 500 6*2020 20-08-2020
11 48461 Nguyễn Thị Đào 61CDE Đường ô tô – Đường đô thị 420 5*2020 20-08-2020 Không
12 78461 Lương Thế Hiển 61CDE Đường ô tô – Đường đô thị 695 5*2020 20-08-2020 Không
13 89361 Vũ Ngọc Hiệu 61CDE Đường ô tô – Đường đô thị 480 1*2020 20-08-2020 Không