GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG THÍ NGHIỆM BỘ MÔN CƠ HỌC ĐẤT

Đánh giá

GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG THÍ NGHIỆM BỘ MÔN CƠ HỌC ĐẤT

KHOA CẦU ĐƯỜNG – ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

 

 1. Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Cơ học đất – Bộ môn Cơ học đất, Nền móng được thành lập từ niên học 1958 – 1959 trực thuộc trường Đại Học Bách Khoa, cho đến khi Khoa Xây Dựng tách khỏi Đại học Bách Khoa thành lập Trường Đại học Xây dựng niên học 1965 – 1966, Phòng thí nghiệm Cơ học đất – Bộ môn Cơ học đất, Nền móng đã được bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị và trực thuộc khoa Cầu Đường.

Đến nay Phòng thí nghiệm Cơ học đất đã có bề dày hơn 60 năm giảng dạy và phát triển, đã tham gia giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu khoa học sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh cho nhiều thế hệ, tham gia vào các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên, nghiên cứu khoa học cấp trường và các đề tài cấp bộ, nhà nước…

Các thí nghiệm do phòng thí nghiệm thực hiện được áp dụng rất hiệu quả trong thực tế tại các công trình trên cả nước…

 1. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Cơ học đất – Nền móng
 2. Liên hệ: Phòng 203-204TN – Nhà thí nghiệm 9 Tầng – Đại học Xây dựng Hà Nội
 3. Lĩnh vực hoạt động:
 • Chuyên đào tạo thực hành thí nghiệm cơ học đất cho sinh viên các hệ: Chính quy, Vừa làm vừa học, Liên thông, Bằng 2, Cử tuyển…
 • Hướng đẫn sinh viên, học viên nghiên cứu khoa học, tham gia triển khai đề tài NCKH các cấp
 • Địa điểm để học viên cao học, nghiên cứu sinh làm các thí nghiệm chuyên ngành Địa kỹ thuật.
 1. Thiết bị :

Phòng thí nghiệm được trang bị nhiều máy móc, thiết bị phục vụ cho công tác thí nghiệm trong phòng và ngoài hiện trường:

 • Máy nén tam liên
 • Máy nén ba trục
 • Thiết bị nén ngang
 • Thiết bị xác định tính thấm
 • Máy cắt trực tiếp và tự động
 • Máy khoan và bộ thiết bị xuyên tiêu chuẩn (SPT)
 • Máy toàn đạc
 • Máy xuyên tĩnh điện (ECPT)
 • Máy xuyên tĩnh cơ (MCPT)
 • Bộ thiết bị thí nghiệm đo nghiêng
 • Bộ thí nghiêm PIT – PDA
 • Bộ thí nghiệm siêu âm cọc khoan nhồi
 • Thí nghiệm cắt cánh.
 • Thiết bị phục vụ thí nghiệm bàn nén
 • Thí nghiệm nén tĩnh.

Các thí nghiệm phòng thí nghiệm Cơ học đất đã và đang thực hiện: Khảo sát địa chất công trình, Thí nghiệm nén ngang trong lỗ khoan, Thí nghiệm xuyên tĩnh, Thí nghiệm nén tĩnh nền, Thí nghiệm nén tĩnh cọc, Siêu âm cọc khoan nhồi, Thí nghiệm O-Cell (Osterberg), Thí nghiệm PIT, Đo biến dạng dọc trục (A9), Khoan lõi đáy cọc, Thí nghiệm PDA, Thử tải cọc Barrette và cọc khoan nhồi đường kính lớn, Quan trắc lún, Quan trắc mực nước ngầm, Thí nghiệm đo nghiêng.

 1. Một số hình ảnh hoạt động:
a. Thí nghiệm nén 1 trục không nở hông

 

b. Thí nghiệm cắt cánh hiện trường

 

c. Thí nghiệm cắt đất trực tiếp bằng máy cắt ứng biến

 

d. Khảo sát địa chất công trình

 

e. Thí nghiệm nén tĩnh nền đất

 

f. Thí nghiệm siêu âm cọc khoan nhồi

 

g. Thí nghiệm nén tĩnh O-Cell (Osterberg)

 

h. Thí nghiệm PDA

 

Thí nghiệm PIT Đo biến dạng dọc trục (A9)

 

Quan trắc lún
Quan trắc mực nước ngầm Thí nghiệm đo nghiêng

 

Hướng dẫn sinh viên NCKH – ThS. Vũ Công Viên

 

Hướng dẫn sinh viên NCKH – TS. Nguyễn Hoàng Việt, ThS. Nguyễn Tuân

 

Học viên cao học Địa kỹ thuật làm thí nghiệm chuyên ngành

 

Đề tài NCKH cấp bộ – TS. Lê Thiết Trung, TS. Phạm Việt Anh, ThS. Vũ Công Viên