Kết quả đăng ký ngành Thực tập công nhân – Học kì 2 NH 2021-2022

Đánh giá

Khoa Cầu đường thông báo kết quả đăng ký ngành Thực tập công nhân – Học kì 2 năm học 2021 – 2022.

Thời gian đi Thực tập công nhân: Bắt đầu ngày 1 tháng 7 năm 2022 và theo lịch bố trí của Bộ môn chuyên môn.

  • Ngành Cầu – công trình ngầm: cau
  • Ngành Đường ô tô – đường đô thị: duong