Chương trình Seminar học thuật và chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa hoc dành cho cán bộ trẻ – số tháng 9/2023

Đánh giá

Sáng ngày 14/9/2023, chi đoàn cán bộ Khoa Cầu Đường đã tổ chức chương trình Seminar học thuật và chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa hoc dành cho cán bộ trẻ – số tháng 9/2023 tại hội trường tầng 2 nhà Thư Viện – Đại học Xây dựng Hà Nội. Chương trình lần này được điều hành (HOST) bởi TS Lương Ngọc Dũng – Bộ môn Trắc địa . Đây là số đầu tiên của năm học 2023-2024.

Bài trình bày đầu tiên được trình bày bởi TS Nguyễn Hướng Dương – Giảng viên tại Bộ môn Cầu và Công trình ngầm với tiêu đề: “Ứng dụng các thuật toán trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực đánh giá sức khỏe công trình“. Trong nội dung bài trình bày, TS Nguyễn Hướng Dương đã giới thiệu đến chương trình một số mô hình trí tuệ nhân tạo đang được ứng dụng trong các lĩnh vực hiện nay:

  • Mô hình mạng nơ ron nhân tạo (ANNs)
  • Mô hình mạng nơ ron tích chập (CNN)
  • Mô hình mạng R-CNN

Phần trình bày nội dung của TS Nguyễn Hướng Dương

Tiếp theo, những ứng dụng của các mô hình này trong trong lĩnh vực đánh giá sức khỏe công trình, cũng như một số trường hợp nghiên cứu điển hình cho các mô hình cầu cũng đã được cô trình bày và thảo luận tại chương trình.

Cầu Bộ Nghi với phương pháp kết hợp độ cong của dạng dao động và CNN

Bài trình bày thứ hai được trình bày bởi TS Nguyễn Hoàng Việt – Giảng viên tại Bộ môn Cơ học đất – Nền móng với chủ đề “Nghiên cứu thực nghiệm sự thay đổi của tính chất cơ học, tính thấm của đá phiến sét“. Bài trình bày lần này cũng là một phần nội dung thầy Nguyễn Hoàng Việt thực hiện trong quá trình làm nghiên cứu sinh tại đại học Newcastle, Australia. Trong nội dung bài trình bày, thầy Việt đã giới thiệu đến chương trình quá trình tiến hành thí nghiệm tại phòng thí nghiệm đại học Newcastle và các kết quả đạt được trong phân tích các tính chất cơ học và tính thấm của đá phiến sét. Các kết quả thực nghiệm này cũng được thầy liên hệ với những trường hợp thực tế và các hướng nghiên cứu trong tương lai với công trình tại Việt Nam.

TS Nguyễn Hoàng Việt trình bày nội dung nghiên cứu