Thông báo DSSV hiện đang bị tạm khóa mã ĐKMH học kì 1 năm học 2023 – 2024

Đánh giá

Theo lịch của nhà trường đăng ký môn học kì 1 năm học 2023 – 2024 được bắt đầu từ 14H00 ngày 25/6/2023. Tuy nhiên, sẽ có một số sinh viên hiện đang bị khóa mã đăng ký môn học do chưa đáp ứng được yêu cầu học tập.

Để tạo điều kiện cho sinh viên tiếp tục theo học, khoa Cầu đường mở cổng khảo sát nguyện vọng của sinh viên. Sinh viên có nguyện vọng được đăng ký môn học đăng ký thông qua đường link khoa cung cấp.

Thời gian nộp đơn cam kết + đăng ký nguyện vọng: Trước 15H00 – Thứ 6 ngày 30/6/2023. 

16H00 – ngày 30/6/2023 Khoa sẽ chuyển danh sách đề nghị mở mã khóa cho sinh viên ĐKMH lên các bộ phận Phòng, Ban trực thuộc.

Đề nghị các bạn sinh viên lưu ý

Link đăng ký nguyện vọng mở mã khóa: DKMH

Mẫu cam kết: CAMKET

Danh sách sinh viên hiện đang bị khóa mã ĐKMH: DSSV