Thông báo sinh viên được cấp chứng chỉ Quốc phòng An ninh

Đánh giá

Khoa Cầu đường thông báo danh sách sinh viên được cấp chứng chỉ Quốc phòng An ninh. Các sinh viên có tên trong danh sách trên lên văn phòng khoa – Phòng 113A1 để nhận chứng chỉ QPAN.

Thời gian nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

  • Sáng: Từ 08H00 đến 11H30.
  • Chiều: Từ 14H00 đến 16H00
  • Chi tiết danh sách sinh viên xem tại đây: CCQPAN