[NCKHSV] Danh sách đề xuất đề tài sinh viên NCKHSV năm học 2022-2023

3.5/5 - (2 bình chọn)

Để chuẩn bị cho lễ phát động Sinh viên Nghiên cứu khoa học Khoa Cầu Đường, các bạn sinh viên tham khảo danh sách đề xuất các đề tài và giảng viên hướng dẫn trong khoa để lựa chọn và tích cực hưởng ứng tham gia.

NCKHSV_CD