Kết quả bình chọn trực tuyến cuộc thi “Thiết kế logo CLB tiếng Anh Khoa Cầu Đường”

Đánh giá

Từ ngày 05/09/2020 đến 24h00 ngày 15/09/2020 Ban tổ chức (BTC) cuộc thiThiết kế logo CLB tiếng Anh, khoa Cầu Đường đã tổ chức bình chọn trực tuyến trên fanpage BRS English Club với tổng số 19 bài thi tham dự. Dựa trên các tiêu chí như lượt like (hoặc biểu tượng cảm xúc) và lượt share của từng bài thi, BTC đã tìm ra tác phẩm đạt giải nhất vòng bình chọn trực tuyến.

Xin chúc mừng tác phẩm dự thi với mã số BRS_18 đã đạt giải nhất trọng bình chọn online với tổng số điểm là 1196. Kết quả cuối cùng của cuộc thi sẽ được BTC tổng hợp sau khi có kết quả từ Ban giám khảo (BGK).

Tham khảo: Thông tin cuộc thi