[Bài viết] 12 dự án cao tốc Bắc Nam được đề xuất đầu tư mới