Xem điểm

8665

Kết quả điểm năm học 2022 – 2023

Học kì 1 năm học 2022 - 2023:  Khóa 64: K64 Khóa 65: K65 Khóa 66: K66 Khóa 67: K67 Khóa cũ, kết quả phúc...
17047

Kết quả điểm năm học 2021 – 2022

Học kì 1 năm học 2021 - 2022 Khóa 63: diem63 Khóa 64: diem64 Khóa 65: diem65 Khóa 66: diem66 Khóa cũ, kết quả phúc...
17790

Kết quả điểm năm học 2020 – 2021

Khoa Cầu đường thông báo kết quả điểm thi năm học 2020 - 2021 Học kì 1: diemki1 Học kì 2: diemki2  Học kì 3:...
20365

Điểm học kì 1 năm học 2020 – 2021

Khoa Cầu đường thông báo kết quả điểm thi học kì 1 năm học 2020 - 2021: Khóa 62:        diem62 Khóa 63: ...
3855

Kết quả điểm học kỳ 3 năm học 2019-2020

Cập nhật điểm học kì 3 năm học 2019-2020: Tại đây
7336

Điểm học kỳ I năm học 2019-2020

Ngày 5 tháng 11 năm 2019   Kết quả phúc tra Kết cấu thép 1: pt Kết quả phúc tra Máy XD SV132162: pt Kết quả phúc...
20613

Kết quả điểm kỳ 2 năm học 2019-2020

Ngày 27 tháng 8 năm 2020 : Bảng điểm lẻ, Kết quả phúc tra, Lớp DQT, Phiếu sửa điểm: bangdiem1 Khóa 61: K61 Khóa 62:...
3299

Kết quả điểm kỳ 1 năm học 2019-2020

16/01/2020 Khóa cũ, ĐQT, kết quả phúc tra, phiếu sửa điểm: KC Khóa 61 Khóa 62 Khóa 63 Khóa 64
2155

Điểm học kỳ III NH 2017-2018

Ngày 6 tháng 7 năm 2018: Thiết kế nền mặt đường DQT: DQT Thiết kế và xây dựng hầm giao thông 1 DQT: DQT Nhập môn cầu...
3732

Điểm học kỳ I NH 2018-2019

Ngày 28 tháng 9 năm 2018 Thực tập cán bộ kỹ thuật: ttcbkt   Ngày 9 tháng 10 năm 2018 Địa chất công trình DQT: DQT Thiết...
5537

Điểm học kỳ II năm học 2018-2019

Ngày 03 tháng 4 năm 2019 Tin học ứng dụng cầu DQT: DQT Định giá bất động sản 59TRD: dg Thủy văn và phòng chống thiên tai...
1833

Điểm học kỳ III năm học 2018-2019

Ngày 01 tháng 7 năm 2019 Cảng hàng không và sân bay DQT: DQT Thiết kế HH và KSTK đường bộ DQT: DQT Kỹ thuật giao thông...
1 2 3