Kết quả điểm năm học 2021 – 2022

2/5 - (2 bình chọn)
  1. Học kì 1 năm học 2021 – 2022

Khóa 63: diem63

Khóa 64: diem64

Khóa 65: diem65

Khóa 66: diem66

Khóa cũ, kết quả phúc tra, bảng điểm lẻ, DQT: diemchung

2. Học kì 1 năm học 2021 – 2022

Khóa 63: diem63ki2

Khóa 64: diem64ki2

Khóa 65: diem65ki2

Khóa 66: diem66ki2

Khóa cũ, kết quả phúc tra, bảng điểm lẻ, DQT: diemchungki2

3. Học kì 3 năm học 2021 – 2022: diemki3