[Thông báo] Về việc xét chọn giải thưởng KOVA

Đánh giá

Căn cứ thông báo giải thưởng KOVA lần thứ 20 của Ủy ban Giải thưởng KOVA, Phòng công tác chính trị và Quản lý sinh viên thông báo về việc xét chọn giải thưởng KOVA đối với:

  • Sinh viên nghèo vượt khó học giỏi
  • Sinh viên xuất sắc có thành tích nghiên cứu khoa học

     (Không xét chọn sinh viên năm cuối và năm thứ nhất)

Thời hạn nộp hồ sơ trước ngày 15/07/2020 tại phòng CTCT&QLSV, phòng 302 – Nhà A1

Thông báo chi tiết:

KOVA022