Thông báo khảo sát đăng ký nguyện vọng mở lớp kì 3 năm học 2023-2024

Đánh giá

Thông báo số 14/TB-ĐHXDHN-QLĐT ngày 12 tháng 3 năm 2024, phòng Quản lý đào tạo đã mở cổng thu thập nguyện vọng mở lớp học kỳ III năm học 2023-2024. Tuy nhiên số nguyện vọng thuộc các chuyên ngành tự chọn của ngành Cầu và công trình ngầm, Đường ô tô – Đường đô thị hệ đào tạo kỹ sư B7 – từ K64 trở về trước hiện tại chưa đủ điều kiện mở lớp.

Để tạo điều kiện cho sinh viên tiếp tục được học hoàn thiện chương trình, khoa Cầu đường mở cổng khảo sát nguyện vọng nhu cầu học của sinh viên với các môn học không được mở vào học kì 2 năm học 2023-2024 cho 02 chuyên ngành trên. (Chuyên ngành Trắc địa sinh viên lên văn phòng khoa để được hỗ trợ trực tiếp).

LINK KHẢO SÁT NGUYỆN VỌNG MỞ LỚP:NGUYENVONG

THỜI GIAN KHẢO SÁT: TỪ THỨ BA NGÀY 02/4 ĐẾN HẾT THỨ TƯ NGÀY 10/4/2024.

TT Tên môn học Mã môn học Ghi chú
1 Thực tập công nhân 120402
2 Thiết kế và xây dựng mố trụ cầu 120410
3 Thiết kế và xây dựng cầu bê tông cốt thép 1 120415
4 Thiết kế và xây dựng cầu bê tông cốt thép 2 120416
5 Đồ án lập các phương án cầu 120422
6 Đồ án thiết kế cầu bê tông cốt thép 120425
7 Thiết kế và xây dựng cầu thép 2 120426
8 Thiết kế xây dựng cầu thép 1 120435
9 Đồ án thiết kế xây dựng cầu thép 120445
10 Nhập môn cầu 120450
11 Khai thác kiểm định cầu 120455
12 Chuyên đề cầu 120456
13 Thiết kế và xây dựng hầm giao thông 1 120460
14 Thiết kế và xây dựng hầm giao thông 2 120461
15 Đồ án thiết kế và xây dựng hầm giao thông 120485
16 Tin học ứng dụng cầu 120486
17 Đường sắt 160411
18 Cảng hàng không và sân bay 160420
19 Thiết kế hình học và khảo sát thiết kế đường  bộ 160421
20 Đồ án thiết kế hình học và khảo sát thiết kế đường bộ 160422
21 Thiết kế nền mặt đường 160423
22 Đồ án thiết kế nền mặt đường 160424
23 Quy hoạch giao thông vận tải và mạng lưới đường bộ 160425
24 Xây dựng đường và đánh giá chất lượng 160463 CN Cầu
25 Kỹ thuật giao thông 160464
26 Đồ án kỹ thuật giao thông 160465
27 Xây dựng đường và đánh giá chất lượng 160466 CN Đường
28 Đồ án xây dựng đường 160467
29 Kinh tế quản lý và khai thác đường 160468
30 Giao thông và đường đô thị 160469
31 Tin học ứng dụng đường 160486

Đề nghị các sinh viên có nguyện vọng học hoàn thiện các môn học trên lưu ý thực hiện khảo sát. Đây là điều kiện bắt buộc để khoa tiến hành các bước mở lớp theo qui định của nhà trường.