Thông báo khai hồ sơ sinh viên trúng tuyển năm 2020

Đánh giá

Khoa Cầu Đường thông báo đến toàn thể tân sinh viên trúng tuyển năm 2020 thực hiện khai hồ sơ online theo đường link của Khoa cung cấp : https://forms.gle/Hb7myyRb4wtjP27J6

Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/10/2020 đến 08/10/2020.

📢📢📢  Các thông tin tân sinh viên khóa mới cần cập nhật:

1️⃣ 6-8/10/2020 : Khai hồ sơ online khoa Cầu đường.
2️⃣ 7-10/10/2020 :
✔️ Nhập học tại tòa nhà H2.
✔️ Di chuyển đến hội trường tầng 1 nhà G3.
✔️ Đến phòng 112 nhà A1 văn phòng Khoa Cầu Đường làm thủ tục nhập khoa.
📝 Đăng ký xét tuyển chương trình Cầu đường Anh ngữ thông qua một trong các bộ phận sau: Bộ phận H nhà H2; văn phòng khoa Cầu đường ; đăng ký online theo đường link : https://forms.gle/oqspC8UDeqYya3b69
3️⃣ 17H00 ngày 12/10/2020 : Thông báo kết quả trúng tuyển vào lớp Cầu Đường Anh ngữ.
4️⃣ 08H00 – 11H00 ngày 13/10/2020: Nhập học vào lớp Cầu đường Anh ngữ tại văn phòng khoa – P112A1.
5️⃣ 12-14/10/2020 : Tuần lễ sinh hoạt công dân.
6️⃣ 18/10/2020 : Khai giảng năm học.
7️⃣ 19/10/2020 : Bắt đầu học theo thời khóa biểu.
🎉️🎉️🎉 Chúc các em một khởi đầu mới thành công.
Lịch học chi tiết :
 –  Lịch sinh hoạt tuần lễ công dân: https://app.box.com/s/kbcu523lt2w3gv8snhonbn1usprb0zra