[Tuyển dụng] Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công trình An Phát