[Quyết định] Về việc cộng điểm thưởng cho sinh viên có công trình nghiên cứu khoa học đạt giải thưởng các cấp, có bài báo quốc tế ISI/Scopus và Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích