[Quyết định] Về việc cộng điểm thưởng cho sinh viên có công trình nghiên cứu khoa học đạt giải thưởng các cấp, có bài báo quốc tế ISI/Scopus và Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích

  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Tin tức nổi bật
  • [Quyết định] Về việc cộng điểm thưởng cho sinh viên có công trình nghiên cứu khoa học đạt giải thưởng các cấp, có bài báo quốc tế ISI/Scopus và Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích