Danh sách cấp học bổng K65 Học kì 1 năm học 2020 – 2021

2.5/5 - (2 bình chọn)

Khoa Cầu đường thông báo kế hoạch và danh sách sinh viên 65CDE được xét duyệt cấp học bổng học kì 1 năm học 2020 – 2021.

CÁC BƯỚC XÉT HỌC BỔNG 65CDE HỌC KÌ 1 NH 2020-2021
TT Nội dung
1  Xuất điểm trên hệ thống đào tạo.
2 Xét theo thứ tự điểm TBTL hệ 4 từ cao xuống thấp.
3 Xét điểm rèn luyện từ cao xuống thấp.
4 Nếu trường hợp sinh viên có các hệ điểm bằng nhau thì xét đến các hoạt động sinh viên đóng góp cho trường, lớp.
ĐIỀU KIỆN TIẾNG ANH ÁP DỤNG CHO LỚP 65CDE HỌC KÌ 1 NH 2020-2021
Không áp dụng điều kiện tiếng Anh.
SỐ TIỀN CHIA HỌC BỔNG LỚP 65CDE HỌC KÌ 1 NH 2020-2021
Khóa Hệ ĐT Được cấp Đã phát Còn lại
65 CDE         21,217,370            22,815,000                                            (1,597,630)
THỜI HẠN CÔNG BỐ DANH SÁCH HỌC BỔNG VÀ PHẢN HỒI Ý KIẾN CỦA SINH VIÊN
TT Nội dung Thời gian
1 Công bố danh sách dự kiến lần 1 11/6/2021
2 Hạn giải đáp thắc mắc của sv lần 1 14/6/2021
3 Công bố danh sách dự kiến lần 2 15/6/2021
4 Hạn giải đáp thắc mắc của sv lần 2 17/6/2021
5 Công bố danh sách dự kiến lần 3 18/6/2021
6 Hạn giải đáp thắc mắc của sv lần 3 20/6/2021
7 Nộp danh sách chính thức lên trường 9h sáng 21/6/2021